ČLÁNOK
Za prvých 10 mesiacov je deficit 84,7 % plánovanej úrovne
7. novembra 1997

V priebehu októbra tak deficit vzrástol o 3,364 mld. Sk, čo predstavuje 9,12 % plánovanej celoročnej úrovne deficitu. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Ministerstva financií SR Jozef Mach. Za prvých desať mesiacov tohto roku deficit vyjadrený percentuálne dosahuje 84,7 % jeho plánovaného celoročného objemu. Prírastok rozpočtového deficitu v októbri je nižší o takmer 270 mil. Sk ako mesačný septembrový nárast. Napriek tomu, ak by ostal zachovaný októbrový prírastok deficitu i v posledných dvoch mesiacoch tohto roku, celoročný deficit by presiahol plánovaný objem o viac ako 1 mld. Sk. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli k 31. októbru tohto roku výšku 144,874 mld. Sk. Ich úroveň vyjadrená v percentách z celkových príjmov plánovaných na rok 1997 je 84,7 %. V porovnaní so stavom ku koncu septembra príjmy vzrástli o 19,7 mld. Sk, čo zodpovedá 11,5 % úrovne celého roka. Rozpočtové výdavky sa za prvých 10 mesiacov dostali na úroveň 176,138 mld. Sk, čo je 84,7 % plánovanej úrovne ku koncu tohto roku. Mesačný nárast o 23,04 mld. Sk zodpovedá 11,08 % prognózovaných celoročných výdavkov. Zákon o štátnom rozpočte SR predpokladá príjmy 171,1 mld. Sk, výdavky 208 mld. Sk a deficit štátneho rozpočtu vo výške 36,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS