ČLÁNOK
Za prvý štvrťrok tohto roku dosiahol Slovnaft, a.s., Bratislava hrubý zisk 1 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 200 mil. Sk
24. apríla 1998

Za prvý štvrťrok tohto roku dosiahol Slovnaft, a.s., Bratislava hrubý zisk 1 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 200 mil. Sk. Celkový predaj predstavoval 8,5 mld. Sk, z toho 5 mld. Sk tvoril export. ČR sa podieľa na vývoze spoločnosti vyše 30 %. Za uvedené obdobie spracoval Slovnaft 1,34 mil. t ropy, čo reprezentuje medziročný nárast o 80 tis. ton. Výroba autobenzínov sa zvýšila o 20 tis. ton a výroba motorovej nafty o 60 tis. ton. Informoval o tom generálny riaditeľ Slavomír Hatina. V tomto roku plánuje Slovnaft hrubý zisk 2,971 mld. Sk pri objeme spracovania roky na minuloročnej úrovni, teda 5,23 mil. ton. Export by mal tvoriť vyše polovicu produkcie a investičná výstavba 8 mld. Sk. Zároveň budú pokračovať práce na projekte EFPA, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky v prvom polroku budúceho roka. V oblasti inovácie sortimentu plánuje Slovnaft vypracovať technologický postup na výroby ekologických palív. Jej zámerom je aj znížiť objem pohľadávok a pružne reagovať na vývoj cien ropy a ropných výrobkov dovážaných zo zahraničia. S. Hatina upozornil, že Slovnaft hľadá cesty efektívneho rozvoja petrochemickej výroby. V tejto oblasti sa dokončujú v spolupráci zo zahraničnými partnermi technicko-ekonomické štúdie, ktoré by mali byť hotové do konca mája 1998. Až potom budú známe investičné náklady- Za minulý rok eviduje Slovnaft bankové úvery 14,012 mld. Sk. V predchádzajúcom roku to bolo 8,453 mld. Sk. Cudzie zdroje sa zvýšili z 13,637 mld. Sk v roku 1996 na 19,385 mld. Sk v minulom roku. Úverová zaťaženosť spoločnosti vo výške 65 % je podľa ekonomickej námestníčky Jolany Petrášovej v súlade s dlhodobým podnikateľským plánom, ktorý predpokladal, že polovica investícií bude financovaná z cudzích zdrojov a polovica z vlastných. V tomto roku nepredpokladá Petrášová ďalšie čerpanie úverov a úverová zaťaženosť by mala postupne klesať. Slovnaft investuje do rozvoja rafinérie v rámci projektu EFPA 527 mil. USD a v rámci reformingu s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora investoval 85 mil. USD. Do budovania siete čerpacích staníc v ČR smerovalo 800 mil. Sk a do Poľska 60 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS