ČLÁNOK
Za prvý štvrťrok skončila VÚB so stratou 350,316 mil. Sk
15. júla 1999

Za prvý štvrťrok tohto roka skončila Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) so stratou 350,316 mil. Sk, kým za porovnateľné obdobie roka 1998 dosiahla zisk 69,749 mil. Sk. Bilančná suma banky sa znížila medziročne o 8,82 % na 157,357 mld. Sk, kým k ultimu minulého roka predstavovala 162,549 mld. Sk. Výsledky sú neauditované a nekonsolidované.
Úvery poskytnuté klientom sa znížili od konca minulého roka o 4,9 % na 109,375 mld. Sk, čo naďalej predstavuje takmer 70 % aktív. Banke sa pritom podarilo dosiahnuť 96 % krytie úverov primárnymi zdrojmi z vkladov klientov. Vklady klientov vo VÚB vzrástli za prvé tri mesiace o 1,6 mld. Sk na 105,498 mld. Sk. Spolu so znížením bilančnej sumy sa tak banke podarilo ďalej zredukovať závislosť od zdrojov z iných bánk, ktorá je tradične jednou z rozhodujúcich slabín VÚB, keď záväzky voči bankám poklesli o 6,6 % na 28,831 mld. Sk. Krytie aktív primárnymi zdrojmi za prvé tri mesiace stúplo zo 61,3 % na 67 %.
Banka vytvorila za prvé tri mesiace opravné položky vo výške 92,944 mil. Sk, použila ich v objeme 108,019 mil. Sk. Rozdiel medzi tvorbou a použitím rezerv a opravných položiek, teda čistý pokles zdrojov na krytie rizík za prvé tri mesiace predstavoval 15,075 mil. Sk. Ku koncu roka 1998 banka vytvorila rezervy a opravné položky vo výške 1,2 mld. Sk. Znížila síce deficit v tvorbe zdrojov na krytie klasifikovaných úverov o 1,8 mld. Sk, deficit v tvorbe zdrojov na krytie rizík však zostal vo výške 6 mld. Sk.
Až približne 40 mld. Sk pohľadávok VÚB bolo ku koncu roka stratových a neprinášalo žiadny úrokový výnos. Ešte výraznejšie ako v predchádzajúcich rokoch sa v minulom roku zhoršila kvalita úverov, z ktorých bola už vyše polovica, vyše 50 mld. Sk, klasifikovaných. Banka skončila uplynulý rok so stratou 4 mld. Sk. Je však zrejmé, že k prevádzkovej strate okolo 4 mld. Sk treba pripočítať prinajmenšom rovnakú sumu. Tá vyplýva zo zvýšenia očakávaných strát z úverov, ku ktorým banka nebola schopná dotvoriť opravné položky.
Náklady banky za prvé tri mesiace dosiahli 14,459 mld. Sk, prevádzkové náklady z toho 932,523 mil. Sk. Náklady na finančné operácie dosahujú 13,255 mld. Sk. Výnosy banky predstavujú 14,108 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS