ČLÁNOK
Za prvý štvrťrok dosiahol Slovnaft, a.s., Bratislava hrubý zisk 1,009 mld. Sk, čo predstavuje medziročný rast takmer o 28%.
5. mája 1998

Za prvý štvrťrok dosiahol Slovnaft, a.s., Bratislava hrubý zisk 1,009 mld. Sk, čo predstavuje medziročný rast takmer o 28%. Výroba predstavovala 8,436 mld. Sk, z toho tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb tvorili 96,4%. Pridaná hodnota dosiahla 1,922 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Burza cenných papierov v Bratislave. Prevádzkový hospodársky výsledok sa medziročne zvýšil o 17,7% na 1,271 mld. Sk. Cudzie zdroje vzrástli z minuloročných 12,252 mld. Sk na 19,54 mld. Sk v roku 1998. Dlhodobé bankové úvery sa zvýšili o vyše 200% na 12,927 mld. Sk. Slovnaft neeviduje v prvom štvrťroku tohto roku žiadne dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky sa medziročne znížili o 24% na 2,654 mld. Sk. Dlhodobé pohľadávky Slovnaftu vzrástli v prvom štvrťroku 1998 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 347% a dosiahli 2,016 mld. Sk. Krátkodobé pohľadávky klesli o 242,013 mil. Sk na tohtoročných 5,928 mld. Sk. Spoločnosť zvýšila zásoby z minuloročných 3,658 mld. Sk na 3,69 mld. Sk v tomto roku a finančné investície z 3,942 mld. Sk na 4,337 mld. Sk. Vlastné imanie predstavovalo v prvom štvrťroku tohto roka 26,45 mld. Sk a základné imanie 16,469 mld. Sk. Rentabilita vlastného imania sa medziročne zvýšila z minuloročných 3,18% na 3,81% v prvom štvrťroku 1998. Zároveň rástla aj celková zadlženosť, ktorá dosiahla 42,35%, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 32,87%. Úverová zaťaženosť sa zvýšila z minuloročných 33,11% na 58,79% v prvom štvrťroku 1998. Slovnaft dosiahol za minulý rok hrubý zisk 3,113 mld. Sk, čo znamená nárast viac ako o tretinu oproti predchádzajúcemu roku. Hodnota predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahla 40,17 mld. Sk pri medziročnom raste takmer 12%. Export predstavoval 20,3 mld. Sk, čiže 50,67 % predaja a smeroval do 32 krajín. V minulom roku spoločnosť spracovala 5,23 mil. ton ropy, čo predstavuje oproti roku 1996 zvýšenie o 47,6 tisíc ton. Prvý raz od vzniku akciovej spoločnosti v roku 1992 bolo celé množstvo ropy nakúpené vo vlastnej kompetencii a dovezené z Ruskej federácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS