ČLÁNOK
Za prvý štvrťrok boli daňové príjmy 2,14 % nad plánom
20. apríla 2001

Za prvé tri mesiace roka dosiahli daňové príjmy štátneho rozpočtu 40,367 mld. Sk, čo je o 2,14 % viac ako plán. V porovnaní s minuloročným prvým štvrťrokom je to o 705 mil. Sk menej. V predstihu bolo najviac plnenie príjmov z daní z príjmov právnických osôb, zaostávali najmä príjmy z majetkových daní. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytla vedúca oddelenia tuzemských a zahraničných vzťahov Ústredného daňového riaditeľstva (ÚDR) SR Jana Petrová.

Celkové príjmy za ÚDR dosiahli 41,457 mld. Sk, čo je o 0,85 % viac ako plánoval rozpočet, ale o 594 mil. Sk menej v porovnaní so situáciou pred rokom. Nedaňové príjmy predstavovali 1,09 mld. Sk, čo je 68,7 % plánovanej čiastky.

Najväčšiu časť, takmer dve pätiny celkových príjmov, tvoria výnosy z dane z pridanej hodnoty. Za štvrťrok dosiahli 15,31 mld. Sk a zaostávajú tak za rozpočtom o 5,72 %, v porovnaní s minulým rokom sú však o 1,57 mld. Sk vyššie. Plnenie ovplyvnil vysoký objem vrátených nadmerných odpočtov, ktoré boli v porovnaní s minulým rokom o 5,33 mld. Sk vyššie. Odvedená daňová povinnosť na daňových úradoch však medziročne stúpla o 346 mil. Sk a na colniciach o 6,56 mld. Sk. Predpis dane sa pritom znížil o 353 mil. Sk, ale zlepšilo sa plnenie, teda úhrady daňovej povinnosti.

Ku koncu marca boli druhým najväčším zdrojom príjmov rozpočtu výnosy z dane z príjmov právnických osôb. Priniesli celkom 7,46 mld. Sk, z toho 142 mil. Sk dostali obecné rozpočty. Štátny rozpočet tak získal 7,32 mld. Sk, čo je o 57 % viac ako štvrtina celoročného rozpočtového plánu. Medziročne je to len o 334 mil. Sk menej, napriek zníženiu sadzby zo 40 % na 29 %.

Plánovaný druhý najväčší zdroj príjmov, spotrebné dane, sa splnil len na 90,65 %, keď príjmy dosiahli 6,52 mld. Sk. V porovnaní s minulým rokom boli o 865 mil. Sk vyššie. O takmer tretinu pritom vzrástli príjmy daňových úradov, naopak príjmy colníc o necelú desatinu poklesli. Na náraste sa podieľala najmä daň z uhľovodíkových palív a mazív, kde príjmy vzrástli o 1,26 mld. Sk. Na daniach z liehu, vína a tabaku sa vybralo menej ako vlani.

Dane z príjmov fyzických osôb zaostali za očakávaním o 2,47 %. Vybralo sa 6,73 mld. Sk, o 161 mil. Sk menej ako v prvom kvartáli 2000. Na daniach zo závislej činnosti štát získal 6,7 mld. Sk, samostatne zárobkovo činné osoby zaplatili na daniach z príjmov 1,75 mld. Sk a paušálna daň priniesla 26 mil. Sk.

Dane vyberané zrážkou objemom 3,1 mld. Sk takmer dosiahli plánovanú úroveň. Príjmy z daní z majetku zaostávajú za očakávaním o 18,8 %, keď dosiahli len 325 mil. Sk. Dane z medzinárodného obchodu priniesli 1,07 mld. Sk, čo je o 4,6 % nad plánom. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2000 ide o pokles o 2,34 mld. Sk, najmä v dôsledku zrušenia dovoznej prirážky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS