ČLÁNOK
Za prvý štvrťrok 1998 dosiahol Chemolak, a.s., Smolenice hrubý zisk 21,769 mil. Sk
15. mája 1998

Pritom za celý uplynulý rok vykázal zisk po zdanení vo výške 60,456 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok sa na tomto výsledku podieľal 17,296 mil. Sk a zisk z finančných operácii dosiahol 4,413 mil. Sk. Cudzie zdroje sa na majetku podieľali 48 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje 791,707 mil. Sk. Výška bankových úverov dosiahla 403,456 mil. Sk, čím oproti koncu minulého roka vzrástla o 19 %. Úverové zaťaženie tak pri vlastnom imaní 845,394 mil. Sk dosiahlo 48 %. Krátkodobé záväzky sú ku koncu marcu 288,251 mil. Sk. Pohľadávky spoločnosti sú tvorené len krátkodobými vo výške 493,063 mil. Sk. V porovnaní s ultimom minulého roka tak poklesli o 20 %. Chemolak sa dlhodobo dobrými výsledkami zaraďuje medzi najkvalitnejšie emisie na slovenskom kapitálovom trhu. V roku 1993 dosiahol zisk na akciu 165 Sk, v rokoch 1994 – 1995 dokonca výškou zisku na akciu prekročil 200 Sk pri koncoročnom čistom zisku vo výške 104 mil. resp. 107 mil. Sk. Rok 1996 priniesol pokles zisku na úroveň 155 Sk na akciu pri celkovom objeme 78 mil. Sk. V uplynulom roku sa opätovne znížil zisk na akciu na 120,50 Sk. Spoločnosť je proexportne orientovaná a každoročne zvyšuje objem vývozu. Kým v roku 1996 predstavoval export 472,725 mil. Sk, zámer na rok 1998 ráta až 769 mil. Sk pri celkovom objeme predaja 1,635 mld. Sk. Teritoriálne tvorí Česká republika najväčšie odbytisko. Najväčšími odberateľmi sú dcérske spoločnosti Triton, s.r.o., Bratislava, Chemolak-Moravia, s.r.o., Zlín, Chemolak – Bohemia, s.r.o., Liberec. Medzi ďalších odberateľov patria Ukrajina, Poľsko, Rusko, Maďarsko a Uzbekistan. Najvyšší podiel na predaji Chemolaku majú farby (66,4%), laky (11,3%) a riedidlá (12,1%). Chemolak a.s. sa chce orientovať na ponuku náterových látok a náterových systémov na výrobu s ekologickým pozadím a zvýšiť objem predaja vodouriediteľných systémov, polyuretánových a epoxidových náterových látok, vodourozpustných a práškových náterových látok. Podľa informácii z novembra minulého roka sa Istrofin, .a.s. podieľal na majetku spoločnosti 25,88 %, Druhá strategická, a.s., vlastnila 19,87 %, Prvej strategickej patrilo 9,96 % podiel a VÚB, a.s., vlastnila 6,70 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS