ČLÁNOK
Za prvý polrok tohto roka vykázala spoločnosť Závod Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom stratu 234 mil. Sk, pričom oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa táto strata zdvojnásobila.
20. októbra 1998

Za prvý polrok tohto roka vykázala spoločnosť Závod Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom stratu 234 mil. Sk, pričom oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa táto strata zdvojnásobila. Výnosy predstavovali 1,42 mld. Sk a náklady 1,65 mld. Sk. Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedal riaditeľ pre financie ZSNP Žiar nad Hronom Tibor Brašeň. Na vykázanej strate sa podľa neho najviac podieľala strata z finančných operácií, ktorá činila viac ako 200 mil. Sk. Hospodárenie ZSNP podľa neho ovplyvňuje aj doposiaľ nevyriešená reštrukturalizácia úverového a investičného zaťaženia. „Súčasný stav by mohlo zmeniť upísanie nových akcií Všeobecnou úverovou bankou vo výške 1,3 mld. Sk a Slovenskou sporiteľňou taktiež vo výške 1,3 mld. Sk. Upravil by sa tak pomer medzi cudzími a vlastnými zdrojmi,“ skonštatoval T. Brašeň. Ako ďalej dodal, na strate ZSNP sa odrazila aj prebiehajúca likvidácia závodu Kysličnikáreň a súčasná situácia v slovenskom strojárstve. Sľubne sa rozvíjajúci projekt s koncernom Volkswagen podľa neho len nahradil výpadok na domácom trhu. Odbyt ZSNP dosiahol za prvý polrok tohto roka 1,29 mld. Sk, pričom oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesol o 460 mil. Sk. Na tomto znížení sa podľa riaditeľa pre financie ZSNP T. Brašeňa podpísal už spomínaný prepad na domácom trhu, ako aj finančná nedisciplinovanosť ruských partnerov. Export predstavoval 580 mil. Sk. Krátkodobé pohľadávky ZSNP dosiahli 998 mil. Sk a krátkodobé záväzky 733 mil. Sk. Doba obratu pohľadávok sa výrazne nemení. Zásoby dosiahli 600 mil. Sk. Základné imanie ZSNP k 30. júnu tohto roka predstavovalo 5,8 mld. Sk. Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS