ČLÁNOK
Za prvý polrok tohto roka dosiahol AssiDomän Packaging, a.s., Štúrovo čistý zisk 57,802 mil. Sk
20. augusta 1998

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, kedy spoločnosť hospodárila so ziskom po zdanení v hodnote 59,374 mil. Sk to predstavuje mierny pokles o 2,6 %. Prevádzkový hospodársky výsledok štúrovskej celulózky pritom za šesť mesiacov tohto roka predstavoval 197,309 mil. Sk a strata z finančných operácií sa vyšplhala na 81,618 mil. Sk. Výroba v AssiDomän Packaging Štúrovo predstavovala ku koncu júna 1,680 mld. Sk, pričom tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli 1,613 mld. Sk. Podnik evidoval celkové aktíva vo výške 3,781 mld. Sk, pričom hmotný investičný majetok sa na tomto objeme podieľal 66,7 %. Finančné investície dosiahli 84,733 mil. Sk. Oproti prvému štvrťroku sa mierne zvýšila celková zadlženosť spoločnosti. Prispel k tomu rast cudzích zdrojov z 1,575 mld. Sk na 1,666 mld. Sk k ultimu júna tohto roka. Celková zadlženosť spoločnosti sa tak zvýšila zo 43 % na 44,06 %. Zvýšila sa aj úverová zaťaženosť podniku, pretože kým v prvom kvartáli tohto roka dosahovala 24,6 %, za šesť mesiacov dosiahla 27,7 %. Prispel k tomu rast dlhodobých bankových úverov, ktoré sa na celkových úveroch 560,447 mil. Sk podieľali sumou 101,814 mil. Sk. Napriek tomu je však úverová zaťaženosť nižšia ako v prvom polroku 1997, kedy pri celkovom objeme bankových úverov a výpomocí za 626,175 mil. Sk dosahovala 33,77 %. Ku koncu júna 1998 predstavovalo vlastné imanie spoločnosti 2,020 mld. Sk, pri výške základného imania 1,448 mld. Sk V tomto roku plánuje spoločnosť výnosy do 4 mld. Sk a navýšenie exportu na 65 až 67%. Za rok 1997 eviduje AssiDomän Packaging hrubý zisk 172,8 mil. Sk a v tomto roku plánuje jeho zdvojnásobenie. Majoritným akcionárom je švédska spoločnosť AssiDomän. AssiDomän Packaging Štúrovo sa začlenila do najväčšej obchodnej skupiny AssiDomän Packaging, ktorú tvorí viac ako 60 spoločností. Materská firma AssiDomän je rozdelená na 5 obchodných skupín s vyše 90 spoločnosťami v 14 európskych krajinách. Jej hlavným akcionárom je švédsky štát s podielom 50,2% akcií a hlasov. Nadnárodná spoločnosť AssiDomän sa orientuje na výrobu obalového papiera, obalov a reziva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS