ČLÁNOK
Za prvý polrok tohto roka dosiahla Vzájomná životná poisťovňa (VŽP), a.s. zisk 8,4 mil. Sk.
20. septembra 1997

V súčasnosti pripravuje poisťovňa nové poistné produkty, medzi ktoré patrí aj poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru styku s verejnosťou Boris Švehlák. V rámci doplnkového zdravotného poistenia realizuje poisťovňa Projekt 21, t.j. 5-ročný kardiovaskulárny a onkologický program, ktorý si môžu klienti zabezpečiť aj za dlhopis FNM. Za prvých šesť mesiacov 1997 uzavrela poisťovňa 252 poistných zmlúv, čím sa zvýšil celkový počet uzavretých poistných zmlúv za dlhopisy na 562. Zmluvné poistenie pre cudzincov, ktoré zaviedla poisťovňa v tomto roku, umožňuje krátkodobé alebo dlhodobé poistenie v závislosti od účelu pobytu cudzinca na Slovensku. Súkromné poistenie Extra, ktoré okrem zabezpečenia diagnosticko-preventívnych prehliadok pre poistencov v 5 súkromných medicínskych centrách, ktoré sú zmluvnými zariadeniami VŽP, ako aj v dvoch štátnych poliklinikách, zahŕňa v prípade potreby aj hospitalizáciu v 17 zdravotníckych zariadeniach. Umožňuje tiež rehabiltačno-rekondičné pobyty v štyroch liečebných kúpeľoch v SR. VŽP zabezpečila za prvý polrok tohto roka 791 diagnosticko-preventívnych prehliadok pre zamestnancov na základe zmlúv so zamestnávateľmi. Výnosy z tejto činnosti predstavovali 3 325 tis. Sk. Vzájomná životná poisťovňa a.s. je zriaďovateľom Zdravotnej poisťovne – VŽP, ktorá je treťou najväčšiou zdravotnou poisťovňou v SR. K 30. júnu 1997 mala v poistnom kmeni 452 554 poistencov, ktorým poskytovalo zdravotnú starostlivosť 7 672 zmluvných partnerov. Vzájomná životná poisťovňa dosiahla za rok 1996 zisk pred zdanením 30,2 mil. Sk. Čistý zisk poisťovne predstavoval 22,6 mil. Sk. Poisťovňa sa zameriava na produkty neživotného poistenia a ponúka ako jediná na slovenskom poistnom trhu doplnkové zdravotné poistenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS