ČLÁNOK
Za prvý polrok 1998 vyrobila akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP) tovar v hodnote 2,149 mld. Sk, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 17,2%.
25. augusta 1998

Predaj rástol približne rovnakým tempom a dosiahol takmer 2,144 mld. Sk. Ako pre agentúru SITA povedal ekonomický riaditeľ spoločnosti Marián Kurčík, predaj ŽP ovplyvňuje predovšetkým situácia na trhoch Európskej únie (EÚ), kam vyváža prevažnú časť svojej produkcie. Predaj bezšvových rúr valcovaných za tepla je na tomto teritóriu obmedzený limitom 25 tis. ton, takže vyššie objemy umiestňujú ŽP na českom a poľskom trhu. Celkový export dosiahol v období január – jún 1,758 mld. Sk a medziročne sa jeho objem zvýšil o 21,6%. V prvom polroku zaznamenali ŽP najvyšší rast vo výrobe zvarovaných a presných rúr. Spoločnosť vyprodukovala 3 209 ton zvarovaných rúr (rast o 40,3%), 19 762 ton presných rúr (rast o 23,6%), 153 362 ton kontizliatkov (rast o 8%) a 83 020 ton valcovaných rúr (rast o 3,8%). Predpokladaný objem podnik nedosiahol iba vo výrobe rúrových oblúkov, ktorá predstavuje 1 602 ton, čo zodpovedá poklesu o 38,4%. Výkony spoločnosti medziročne vzrástli o 0,5% na 2,52 mld. Sk. ŽP preinvestovali 69,122 mil. Sk, v rovnakom období minulého roka to bolo 88,955 mil. Sk. Prepočítaný počet pracovníkov bol 4 010 osôb, čo predstavuje rast o 86 zamestnancov. ŽP evidujú mierny medziročný pokles bilančnej sumy na 5,004 mld. Sk. Pohľadávky spoločnosti sa zvýšili o 2% na 991,552 mil. Sk, záväzky sa znížili o 4,2% na 1,452 mld. Sk. Podnik zredukoval objem bankových úverov na 823,493 mil. Sk, čo predstavuje pokles o 12,3%. Aktualizovaný revitalizačný program, ktorý ŽP realizujú, sa v tomto roku zameriava na zvýšenie účinnosti práce s ľudskými zdrojmi, zlacnenie a efektívnejšie využívanie finančných zdrojov, ďalší rozvoj informačného systému a systematickú prácu s dodávateľmi vstupov. V súčasnosti sa akcie ŽP obchodujú na trhu RM-S pri priemerných cenách tesne pod 160 Sk. Zvyšovanie ceny je pre túto emisiu charakteristické už dva mesiace. V uplynulom týždni sa s cennými papiermi ŽP na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) neobchodovalo, ponuky sa však vyskytujú na úrovni okolo 170 Sk, dopyt neprekročil 135 Sk. Spoločný kurz BCPB/RM-S predstavuje 158 Sk za akciu. ŽP dosiahli v minulom roku hrubý zisk 42,07 mil. Sk a čistý zisk 27,89 mil. Sk. Pri základnom imaní 2,384 mld. Sk predstavuje čistý zisk na akciu 11,7 Sk. Valné zhromaždenie podniku rozhodlo o vyplatení dividendy pred zdanením vo výške 10 Sk na akciu. Čistá dividenda tak predstavuje 8,5 Sk. Spoločnosť vlani vyrobila tovar za 3,602 mld. Sk, pričom odbyt dosiahol 3,615 mld. Sk. Na vývoz smerovalo v minulom roku takmer 80% produkcie. Spoločnosť exportuje do krajín EÚ, do ČR, do štátov východnej Európy, ale aj na Stredný a Ďaleký Východ a do Južnej Ameriky. Výkony Železiarní za uplynulý rok predstavujú 4,973 mld. Sk, z čoho tržby tvoria 3,613 mld. Sk. Náklady podniku dosiahli 4,945 mld. Sk. V roku 1996 zaznamenali Železiarne čistý zisk vo výške 22,4 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS