ČLÁNOK
Za prvý polrok 1997 dosiahla Smrečina Holding, a.s., zisk v hodnote 13,3 mil. Sk a výnosy vo výške 247 mil. Sk.
10. septembra 1997

Za prvý polrok 1997 dosiahla Smrečina Holding, a.s., zisk v hodnote 13,3 mil. Sk a výnosy vo výške 247 mil. Sk. SITA o tom informoval predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Peter Zahradník. Z celkovej hodnoty odbytu 209 mil. Sk za prvý polrok 1997 bol podiel exportu 62,2% (130 mil. Sk). V komoditnej štruktúre exportu je zastúpenie piliarskych výrobkov 29%, výrobkov z aglomerovaného dreva 66% a zápaliek 5%. Export výrobkov spoločnosti smeruje najmä do Nemecka (60%), ČR, Rakúska, Maďarska, Anglicka, Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Grécka a ďalších cca 10 krajín. Rozhodujúcou racionalizačnou investičnou akciou spoločnosti v súčasnosti je „Kotol na spaľovanie drevného odpadu“, ktorý podstane zhospodárni výrobu a pomôže utlmiť nárast cien v oblasti palív a energie. Okrem tejto akcie sa realizujú drobné investičné akcie zamerané na zvýšenie odbytu výrobkov, zhospodárnenie výroby a riešenie problémov životného prostredia. Najviac financií smeruje na generálne opravy základných prostriedkov, ktoré boli v posledných rokoch z dôvodu nedostatku finačných prostriedkov zanedbávané, alebo sa vôbec nevykonávali. Kľúčovým problémom spoločnosti je nedostatok zdrojov základnej suroviny – ihličnatej guľatiny. Zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii spoločnosť napriek tomu, že surovinu využije komplexne, na technické účely 90% a 10% na energetické účely, viac nedostane, hoci mesačne by mohla spracovať o 3000 m3 dreva viac. Ďalším problémom je nedostatok zdrojov na financovanie spomínanej investičnej akcie a tiež racionalizačných rýchlonávratných akcií. Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne drevárska prvovýroba a druhovýroba, výroba aglomerovaných materiálov, tepelnoizolačných panelov, dielcov pre automobilový priemysel a výroba zápaliek. K 30. 6. 1997 evidoval holding 679 zamestnancov a mal závody – Základný závod B. Bystrica, Zápalkáreň B. Bystrica, Píly B. Bystrica, Štiavnička, Jánošovka, Gašparovo a Hálny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS