ČLÁNOK
Za prvý polrok 1997 dosiahla Slovakofarma, a.s., Hlohovec zisk po zdanení 406,353 mil. Sk
24. augusta 1997

Za prvý polrok 1997 dosiahla Slovakofarma, a.s., Hlohovec zisk po zdanení 406,353 mil. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu roka 1996 znamená nárast o 18,543 mil. Sk. Čistý zisk na jednu akciu poklesol o 1,23 Sk na 266,80 Sk. Spoločnosť vyrobila v 1. polroku výrobky v hodnote 2,32 mld. Sk. Celková hodnota predaja v tomto období bola 2,24 mld. Sk, z toho na domáci trh smeroval tovar v hodnote 771,5 mil. Sk a na export za 1,47 mld. Sk Najviac spoločnosť vyviezla do ČR, až 1,043 mld. Sk. V spoločnosti došlo k navýšeniu základného imania o 5,25% na hodnotu 1,523 mld. Sk. Rentabilita vlastného imania poklesla z 13,73% na 13,50%. Objem prijatých bankových úverov sa mierne zvýšil na 1,869 mld. Sk (nárast o 16,27 mil. Sk), z toho dlhodobé úvery predstavovali 164,35 mil. Sk (pokles o 29,86%) a bežné úvery 1,704 mld.Sk (nárast o 5,33%). Úverová zaťaženosť dosahuje 62,08%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS