ČLÁNOK
Za prvý deň výplaty vkladov dostali klienti SKB vyše miliardy
20. júna 2000

Za prvý deň výplat nedostupných vkladov klientov Slovenskej kreditnej banky, a.s., Bratislava (SKB) vyplatil Fond ochrany vkladov (FOV) 1 030 791 488 Sk. Za prvý deň z dvojmesačnej lehoty tak fond vyplatil 23,98 % z celkového objemu prostriedkov, na ktoré majú klienti skrachovanej banky zákonný nárok. Informoval o tom predseda prezídia fondu Milan Horváth. Celkovo by mal fond 43 469 klientom vyplatiť vklady v objeme 4,23 mld. Sk.
Fond ochrany vkladov bude vyplácať náhrady za nedostupné vklady až do 19. augusta na vybraných obchodných miestach Všeobecnej úverovej banky, a.s. Po tomto termíne umožní fond klientom, ktorí si z rôznych dôvodov neprevezmú náhradu, výber prostredníctvom výplatných miest VÚB. Podľa zákona vypláca FOV len vklady na účtoch fyzických osôb na meno, a to maximálne do výšky 322 000 Sk na jedného vkladateľa, čo zodpovedá 30-násobku priemernej mesačnej mzdy v slovenskom hospodárstve za minulý rok. Na podnikateľské účty ani na anonymné účty fyzických osôb sa ochrana nevzťahuje. Na výplatu náhrady musí klient predložiť platný doklad totožnosti a dokladovať vzťah k účtu zmluvou o zriadení účtu, alebo predložiť vkladnú knižku.
FOV na základe požiadavky núteného správcu dočasne nevypláca náhradu za vyše 200 účtov zriadených v priebehu nútenej správy. Prípadné náhrady za vklady na týchto účtoch začne fond vyplácať až po preverení podmienok ich zriadenia zo strany núteného správcu SKB. Na novozavedené účty presunuli klienti zhruba 60 mil. Sk, na ktoré sa tak mala vzťahovať ochrana vkladov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS