ČLÁNOK
Za prvé tri mesiace skončila Nafta so ziskom 258 mil. Sk
6. mája 1999

Prvý štvrťrok tohto roka ukončila Nafta, a.s., Gbely so ziskom 257,484 mil. Sk, kým za rovnaké obdobie uplynulého roka spoločnosť vykázala zisk 200,325 mil. Sk. Na štvrťročnom výsledku sa podieľal kladný prevádzkový výsledok vo výške 302,228 mil. Sk v porovnaní s 299 mil. Sk v rovnakom období roka 1998, kompenzovala ho strata z finančných operácii vo výške 44,443 mil. Sk v porovnaní so záporným výsledkom vo výške 9,970 mil. Sk v prvom štvrťroku 1998. K zlepšeniu prevádzkového výsledku prispel 18-percentný rast tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb na 786,238 mil. Sk. Pri 46-percentnom raste výrobnej spotreby na úroveň 316,398 mil. Sk vzrástol objem výroby o 19 % na 783,863 mil. Sk, kým pridaná hodnota vystúpila len o 5,3 % na hodnotu 469,812 mil. Sk.
Aktíva Nafty vzrástli z 9,449 mld. Sk v prvom štvrťroku 1998 na 10,554 mld. Sk v rovnakom období tohto roku. Najväčšou mierou sa zvýšili obežné aktíva, ktoré vystúpili o 77,7 % na 2,202 mld. Sk, z toho dlhodobé pohľadávky vystúpili až o 104,8 % na 93,917 mil. Sk a krátkodobé o 137,7 % na 1,538 mld. Sk. Finančné investície spoločnosti sa zvýšili o 34 % na 3,096 mld. Sk, z toho 795,758 mil. Sk predstavovali pôžičky podnikom v skupine. Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom mierne poklesli na 1,337 mld. Sk.
Na strane pasív vzrástli cudzie zdroje o 37,5 % na 3,527 mld. Sk, pričom krátkodobé záväzky vystúpili až o 64 % na 661,990 mil. Sk. Záväzky z obchodného styku tvoria z tejto sumy 458,550 mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 89 % na 458,550 mil. Sk. Dlhodobé bankové úvery sa zvýšili z úrovne 559,014 mil. Sk až na 2,009 mld. Sk, bežné bankové úvery sa naopak znížili o 56% na 698,064 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 10. 2021

USD 1,163 0,001
CZK 25,655 0,040
GBP 0,844 0,001
HUF 363,520 0,130
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS