ČLÁNOK
Za prvé tri mesiace čistý zisk
31. mája 1998

Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla akciová spoločnosť Nafta Gbely čistý zisk 200,325 mil. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 3,264 mil. Sk. Tržby za predaj tovaru dosiahli 85,485 mil. Sk a tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 666,328 mil. Sk. Objem výroby spoločnosti predstavoval viac ako 658 mil. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Burza cenných papierov v Bratislave. Celkový objem bankových úverov a výpomocí vzrástol medziročne o takmer 392% a v hodnotovom vyjadrení predstavoval približne 2,15 mld. Sk. Z toho bežné bankové úvery tvorili asi 1,59 mld. Sk a dlhodobé bankové úvery okolo 559 mil. Sk. Úverová zaťaženosť podniku tým vzrástla zo 6,6% za 1. štvrťrok 1997 na 31,33% za 1. štvrťrok 1998. Celková zadlženosť spoločnosti sa zvýšila z 9,9% na 27,14%. Celkové aktíva spoločnosti predstavovali k 31. marcu tohto roka takmer 9,45 mld. Sk, čo znamená, že sa na medziročnej báze zvýšili o viac ako 2,07 mld. Sk. Na tomto raste sa najväčšou mierou podieľal nárast v položke finančné investície, ktorý predstavoval asi 1,38 mld. Sk. Za sledované obdobie tohto roka evidovala spoločnosť dlhodobé pohľadávky vo výške 45,859 mil. Sk, čím medziročne poklesli o 30,5%. Hodnota krátkodobých pohľadávok naopak vzrástla o 58,2% a dosiahla 647,26 mil. Sk. Krátkodobé záväzky firmy vzrástli z 280,94 mil. Sk na 403,378 mil. Sk. Spoločnosť vykazuje nulové dlhodobé záväzky. Rozhodujúcimi činnosťami a.s. Nafta Gbely so základným imaním prevyšujúcim 3,23 mld. Sk sú ťažba uhľovodíkov, uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch, geologicko-prieskumné práce, strojárska a stavebná činnosť. Za minulý rok dosiahla Nafta zisk po zdanení vo výške 317,826 mil. Sk, čo pri základnom imaní 3,231 mld. Sk predstavuje čistý zisk 98,4 Sk na akciu. V porovnaní s rokom 1996 ide o pokles hospodárskeho výsledku o 38 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS