ČLÁNOK
Za osem mesiacov dosiahol predaj VSŽ takmer 25 mld. Sk
17. septembra 1999

Predaj VSŽ, a.s., Košice dosiahol za osem mesiacov tohto roka takmer 25 mld. Sk pri výrobných nákladoch 18,5 mld. Sk. Vyplýva to z konsolidovaných hospodárskych výsledkov deviatich spoločností VSŽ, ktoré sa na celkovom obrate podieľajú vyše 90 %. Spoločnosť vykázala prevádzkový zisk 1,2 mld. Sk, čo prevyšuje o 700 mil. Sk schválený plán. Ako povedal G. Eichler, tieto výsledky vyjadrujú pozitívny trend vo výrobe a predaji aj napriek tomu, že kontrahované ceny na svetových trhoch ostávajú i naďalej na nízkej úrovni a pre VSŽ sú dokonca ešte o niečo nižšie. V septembri 1998 zaznamenali VSŽ minimálnu výrobu 187 tis. ton valcovaného materiálu, v máji tohto roku už vyrobili rekordných 297 tis. ton.

G. Eichler označil za veľký ekonomický problém výsledky daňových kontrol za roky 1996 až 1998, ktoré sa začali v hutníckom kombináte prejavovať v minulom mesiaci. VSŽ iba na penále museli zaplatiť viac ako 244 mil. Sk. Hospodársky výsledok z finančných operácií ovplyvňuje najmä vysoká úroková nákladovosť 1,2 mld. Sk, ako aj tvorba účtovných rezerv na možné kurzové straty v hodnote 1,2 mld. Sk. Prezident VSŽ upozornil na zlepšovanie hospodárskeho výsledku v priebehu tohto roka. Kým v prvom štvrťroku vykázali VSŽ stratu 1,35 mld. Sk o tri mesiace neskôr to bola strata 400 mil. Sk a v júli a auguste len 50 mil. Sk.

Ako uviedol G. Eichler, aj napriek tomuto relatívne úspešnému trendu spoločnosť ešte nie je schopná plniť všetky záväzky z minulosti a reštrukturalizácia týchto záväzkov je nevyhnutná. Pripustil, že plán reštrukturalizácie zatiaľ nie je pripravený v konečnej podobe, ale ani jeden z doteraz predložených projektov nezahŕňa myšlienku masového prepúšťania. „Informácia o možnom prepustení 8 000 zamestnancov, čo by znamenalo zníženie celkového počtu pracovníkov VSŽ na 16 000, nie je opodstatnená,“ povedal.

Podľa prezidenta VSŽ je konsolidácia oceliarstva celosvetovým trendom a je možné očakávať zlučovanie hutníckych firiem. Odborné odhady hovoria o tom, že v Európe prežijú iba 4 spoločnosti, a preto v priebehu 8 až 10 rokov príde ku globalizácia hutníckeho koncernu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS