ČLÁNOK
Za obdobie január až február 1998 bežný účet platobnej bilancie vykázal pasívne sadlo 11,678 mld. Sk
3. júna 1998

Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie bude zrejme do konca polroka 1998 schopný pokryť deficit jej bežného účtu. Situácia z konca februára, kedy platobná bilancia skončila so schodkom prevyšujúcim 2,7 mld. Sk, by sa tak mala zmeniť. Pre agentúru SITA to uviedol analytik ING Barings Martin Barto. Platobná bilancia SR vykazuje podľa údajov Národnej banky Slovenska za prvé dva mesiace tohto roka schodok 2,746 mld. Sk. V porovnaní s údajmi k ultimu januára sa situácia zlepšila, k 31. januáru bola totiž platobná bilancia schodková vo výške 4,509 mld. Sk. „Vývoj nie je prekvapujúci. Očakával sa vysoký deficit bežného účtu spôsobený predovšetkým schodkom obchodnej bilancie. Rovnako očakávané je i určité omeškávanie sa kapitálového a finančného účtu na začiatku roka,“ vysvetlil M. Barto. Prostriedky z emisie eurobondov SR na zahraničných trhoch či zahraničné úvery poskytnuté niektorým významným slovenským spoločnostiam v uplynulých týždňoch by však podľa neho mali prispieť k dostatočnému zvýšeniu prebytku na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie. „To by malo zabezpečiť, že sa platobná bilancia dostane do plusu,“ dodal analytik ING Barings. Za obdobie január až február 1998 bežný účet platobnej bilancie vykázal pasívne sadlo 11,678 mld. Sk, na ktorom sa podieľal predovšetkým deficit obchodnej bilancie (10,667 mld. Sk). Deficitná však bola aj bilancia služieb (1,157 mld. Sk), ktorá ku koncu minulého roka kladne korigovala celkový deficit bežného účtu. Kapitálový a finančný účet skončil k ultimu februára s aktívnym saldom 7,466 mld. Sk, na čom sa najvýznamnejšie podieľali ostatné investície. V rámci nich dlhodobé investície vykázali aktívum 14,556 mld. Sk a krátkodobé investície boli pasívne vo výške 6,3 mld. Sk. Naďalej tak prevažujú dlhové zložky prílevu kapitálu a pretrváva nízka úroveň priamych zahraničných investícií. Ich prírastok v prvých dvoch mesiacoch tohto roku predstavoval len 227 mil. Sk. V bilancii portfóliových investícií zaevidovala NBS schodok 1,056 mld. Sk. Ku koncu roka 1997 skončila platobná bilancia v prebytku, keďže prebytok kapitálového a finančného účtu (54,1 mld. Sk) bol schopný vykryť deficit bežného účtu platobnej bilancie, ktorý k ultimu decembra 1997 dosiahol 45,3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS