ČLÁNOK
Za nepravdivé údaje v majetkovom priznaní žiadne penále
15. januára 2002

Uvedenie nepravdivých údajov v majetkovom priznaní zostáva aj naďalej nepostihnuteľné. Po zistení odlišných údajov v majetkovom a daňovom priznaní k dani z príjmov totiž hrozí fyzickej osobe len dorub dane, ale žiadne penále. Vyplynulo to z tlačovej besedy Daňového riaditeľstva SR (DR) v Banskej Bystrici, kde vystúpili námestník generálneho riaditeľa Vasil Paňko a riaditeľka sekcie daňového práva a služieb Katarína Mrázová. DR očakáva od daňovníkov 300 až 400 tisíc majetkových priznaní a 3,5 až 3,8 mil. vyhlásení, že sa na občana nevzťahuje povinnosť podať majetkové priznanie.
Z troch doterajších kampaní majetkových priznaní v rokoch 1993, 1995 a 1998 získali daňové úrady podľa Paňka na základe kontrol spolu len 164 tis. Sk. Z toho predstavoval dorub daní 60 tis. Sk, penále za omeškania tvorilo 52 tis. Sk a pokuty za nepodanie boli vo výške 52 tis. Sk. Konštrukcia priznaní, ktoré majetok neohodnocovali, pritom spôsobila, že nadobudnutie majetku pred septembrom 1999 sa nedá skontrolovať.
Paňko poukázal na nedostatky pri priznávaní majetku, ktoré vyplývajú z nového zákona o správe daní a poplatkov. Medzi patrí skutočnosť, že majetok sa bude vykazovať v nadobúdacej cene, ktorá môže byť napríklad pri nákupe podhodnotená, spomenul aj precenenie dnešného majetku pre potrebu budúceho nezdanenia príjmov či prevod majetku na nekontrolovanú spoločnosť s ručením obmedzeným.
Občania a podnikatelia, ktorí vlastnia nehnuteľný majetok so súhrnnou hodnotou prevyšujúcou 1,5 mil. Sk, musia do konca januára podať majetkové priznanie. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na osoby, ktoré tento majetok získali pred 1. septembrom 1999. Majetkové priznanie musia podať aj fyzické osoby, ktoré vlastnia hnuteľný majetok prípadne majetkové práva so súhrnnou hodnotou vyššou ako 1,5 mil. Sk. Fyzické osoby, ktoré vlastnia majetok menší ako 1,5 mil. Sk, nemusia majetkové priznanie vyplniť, musia však o tejto skutočnosti predložiť daňovému úradu písomné vyhlásenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS