ČLÁNOK
Za minulý rok dosiahol výrobca obalového skla Skloobal, a.s., Nemšová zisk pred zdanením 88,2 mil. Sk
15. apríla 1998

Za minulý rok dosiahol výrobca obalového skla Skloobal, a.s., Nemšová zisk pred zdanením 88,2 mil. Sk. V roku 1996 to bolo 151 mil. Sk. Spoločnosť zvýšila tržby za vlastné výrobky a služby o 8,6% na 1,296 mld. Sk. Objem výroby sa medziročne zvýšil o 3,2% a dosiahol 1,387 mld. Sk. Výkonný riaditeľ spoločnosti Ľudovít Štefanec pre agentúru SITA povedal, že celkové hospodárske výsledky ovplyvnil najmä prebytok obalového skla v strednej Európe, ako i postupujúca koncentrácia výroby a predaja nadnárodných spoločností. Okrem silnejúceho tlaku na vysokú úroveň kvality i dodávateľského servisu sa tento fakt prejavil najmä v tlaku na znižovanie predajných cien pri neustále sa zvyšujúcich cenách na strane vstupov. Náklady spoločnosti vzrástli o 3,6% na 1,465 mld. Sk, výnosy mierne klesli o necelé 1 % na 1,553 mld. Sk. Ľ. Štefanec upozornil, že spoločnosť sa musela v priebehu minulého roka zaoberať nepriaznivou situáciou v oblasti neustáleho rastu pohľadávok. Išlo predovšetkým o pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré ku koncu roka predstavovali 61% celkových pohľadávok, pričom rástli pohľadávky po lehote splatnosti nad 90 dní. Táto situácia vyplynula podľa Ľ. Štefanca zo slabšej likvidity domácich odberateľov podniku koncom roka. Pohľadávky z obchodného styku vzrástli v minulom roku o 52,9% a predstavovali 250,6 mil. Sk. Záväzky z obchodného styku spoločnosť zvýšila o 56% na 89,4 mil. Sk. V minulom roku Skloobal Nemšová preinvestoval 453,1 mil. Sk, z toho 369,5 mil. Sk smerovalo do rekonštrukcie a modernizácie taviaceho agregátu. Ten podľa Ľ. Štefanca svojimi technickými parametrami zabezpečuje výrobu a dodávku produkcie požadovanej kvality a dáva predpoklady na realizáciu modernizácie aj pre ďalšie výrobné kapacity v rokoch 1998 až 2001. Finančné prostriedky v objeme 25,4 mil. Sk investovala spoločnosť do nadväzných zariadení pre výrobu, ako je chladenie strojov, výmenníková stanica a riešenie tlakového vzduchu. Do iných zariadení smerovalo 42,5 mil. Sk a do sociálnej sféry, hlavne závodného stravovania, 15,7 mil. Sk. Výkonný riaditeľ spoločnosti považuje za úspech v minulom roku skutočnosť, že podnik si aj napriek neustále sa zvyšujúcemu tlaku v oblasti predaja zachoval svoje odbytové trhy v Európe. Zároveň rástol podiel exportu do krajín bývalého SNŠ. Na slovenskom trhu Skloobal zrealizoval 46,2% svojho predaja, prostredníctvom nepriameho vývozu exportoval 9,1%. Medzi ďalšie teritória, kam spoločnosť vyvážala, patrí Ukrajina (s 11,3-percentným podielom exportu), Nemecko (11,2%), Poľsko ( 4,4%), Maďarsko (4,3%), ČR (3%) a Francúzsko (2,7%). Základný výrobný program akciovej spoločnosti Skloobal Nemšová tvorí výroba a predaj obalového skla v zelenej a bezfarebnej sklovine. Ide o nápojové fľaše pre nealkoholické a alkoholické nápoje a konzervové poháre. V minulom roku spoločnosť vyrobila 295 748 tis. kusov nápojových fliaš a 136 583 tis. kusov konzervových pohárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS