ČLÁNOK
Za minulý rok dosiahla Tesla, a.s., Liptovský Hrádok výnosy 837,661 mil. Sk, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku rast o 166,663 mil. Sk.
2. marca 1998

Podnik dodáva telekomunikačné výrobky aj pre rezort Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR. J. Šišila zároveň zdôraznil, že v minulom roku okrem rastu výnosov spoločnosť zaznamenala aj priaznivejšiu štruktúru tvorby pridanej hodnoty. Export v objeme 90 mil. Sk tvorili v roku 1997 prevažne zákazkové výrobky pre nemeckých odberateľov pôsobiacich v oblasti kovovýroby a elektronickej výroby Spoločnosť podľa slov J. Šišilu predpokladá v tomto roku výnosy v objeme 1,1 mld. Sk. Tesla Liptovský Hrádok sa podľa jeho slov zameria hlavne na zefektívnenie všetkých aktivít, predovšetkým podporných a režijných činností. Tento cieľ by mala spoločnosť dosiahnuť aj znížením stavu pracovníkov z minuloročných 1 050 na 800 do konca roku 1998. Tesla Liptovský Hrádok plánuje podľa J. Šišilu zvýšiť v tomto roku objem pridanej hodnoty a sústrediť sa na produkciu vlastných výrobkov. Tržby za vlastné výrobky by sa mali zvýšiť z minuloročných 379 mil. Sk na 599 mil. Sk. Naproti tomu tržby za obchodný tovar klesnú z 279 mil. Sk na 169 mil. Sk. V tomto roku plánuje spoločnosť rast exportu o 60 mil. Sk na 150 mil. Sk. Vývoz by mal smerovať predovšetkým do vyspelých svetových krajín, hlavne do Nemecka. Investície ostanú podľa J. Šišilu na minuloročnej úrovni 40 mil. Sk a budú smerovať podobne ako vlani do technológie pre výrobný proces a rozvoja informačného systému. Na stredajšom mimoriadnom valnom zhromaždení odsúhlasili akcionári spoločnosti zmenu stanov a vytvorenie novej šesťčlennej dozornej rady. Do nového vydania stanov sa zahrnuli časti, ktoré sa doteraz nachádzali v podobe dodatkov a posilnila sa úloha a kompetencie predstavenstva. Dvaja členovia novej dozornej rady, ktorí sú volení zamestnancami boli členmi aj doterajšej dozornej rady.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS