ČLÁNOK
“ Za „“hádzanie polien pod nohy““ považuje riaditeľ Sociálnej poisťovne (SP) Igor Lipták skutočnosť, že SP sa každým rokom menia podmienky.
25. októbra 1997

Kým doteraz sa menili podmienky vo vzťahu k základným fondom SP, tohto roku by sa mali meniť aj podmienky vo vzťahu k správnemu fondu. Za ohrozenie efektívnej činnosti tejto inštitúcie považujú predstavitelia SP novelu zákona č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni., ktorú tento týždeň schválila vláda SR. Podľa nej sa môže správny fond SP tvoriť najviac vo výške 3% z vybraného poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a z príjmov, ktoré plynú z majetku Sociálnej poisťovne zo spomínaného základu. Znamenalo by to zníženie prostriedkov správneho fondu o 25%.Okrem toho novela určuje povinnosť previesť nevyčerpané zostatky správneho fondu do rezervného, ktorý slúži na krytie výdavkov základného fondu nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Náklady na prevádzku SP dosiahnu v roku 1998 výšku 1,794 mld. Sk. Tie sú podľa I. Liptáka nevyhnutné na krytie mzdových nákladov pre viac ako 4 500 zamestnancov, poplatkov Slovenskej pošte za doručovanie a výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia. Na budúci rok navrhuje vláda krátiť tvorbu správneho fondu o viac ako 600 mil. Sk a naviac presunúť do základných fondov SP ďalších 600 miliónov Sk vlastných zdrojov. Znepokojenie vyjadrili predstavitelia SP v súvislosti s postupom, podľa ktorého Ministerstvo financií SR pripravuje návrh štátneho rozpočtu na rok 1998. Tento postup počíta s platbami poistného plateného státom za tzv. neproduktívne osoby z vymeriavacieho základu vo výške 15% minimálnej mzdy, teda z 2700 Sk. V roku 1994 zaplatil štát do fondu dôchodkového zabezpečenia 5,675 mld. Sk, v roku 1995 to bolo 4,612 mld. Sk a vlani 3,116 mld. Sk. V tomto roku dosiahnu platby štátu do tohto fondu len 525 mil. Sk a v budúcom sa očakáva mierny nárast na 872 mil. Sk. V dôsledku radikálneho zníženia platieb štátu v roku 1997 sa očakáva deficit v zdrojoch základného fondu tvorených z príjmov z poistného vo vzťahu k výdavkom. Výdavky na dávky dôchodkového zabezpečenia nebudú tohto roku kryté vo výške okolo 2,2 mld. Sk. Sociálna poisťovňa bude musieť na ich vykrytie použiť prostriedky naakumulované počas minulých rokov. Zníženie zostatku základného fondu dôchodkového zabezpečenia k 31. decembru 1997 bude predstavovať približne len jednomesačnú výšku výdavkov na dávky dôchodkového zabezpečenia, čo je nevyhnutná rezerva na plynulé krytie dávok v januári budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS