ČLÁNOK
Za dva mesiace banky hospodárili so ziskom 3,009 mld. Sk
1. apríla 2003

Slovenský bankový sektor hospodáril za dva mesiace so ziskom 3,009 mld. Sk. Väcšina bánk pritom dosiahla zisk, ktorý ku koncu mesiaca predstavoval 3,027 mld. Sk, strata bánk bola 18,1 mil. Sk. Vo februári 2002 dosiahli banky pôsobiace na slovenskom trhu zisk 1,937 mld. Sk. Ku koncu februára tohto roka vytvorili komercné banky 2,065 mld. Sk rezerv a opravných položiek, pricom rozpustili 2,023 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Bilancná hodnota bankových domov pôsobiacich na slovenskom trhu predstavovala ku koncu februára 947,345 mld. Sk, co znamená medzirocný rast o 2,2 %. Komercné banky evidovali 223,842 mld. Sk štandardných úverov poskytnutým klientom, štandardné pohladávky s výhradou a klasifikované úvery spolu s ostatnými pohladávkami voci klientom boli 56,304 mld. Sk. Hrubý objem štandardných úverov a klasifikovaných pohladávok pritom dosiahol 84,219 mld. Sk a 33,2 % z nich kryli vytvorené opravné položky.

Komercné banky držali k ultimu februára cenné papiere urcené na obchodovanie v hodnote 74,855 mld. Sk, financné investície bankových domov predstavovali 204,788 mld. Sk. Na úctoch penažných rezerv v centrálnej banke držali 21,645 mld. Sk.

Vklady klientov sa na celkovej hodnote pasív bankového sektora podielali 65,6 %, ked predstavovali 621,764 mld. Sk. Základné imanie bánk bolo 40,242 mld. Sk a dlhodobé záväzky zahranicných pobociek voci centrálam 2,845 mld. Sk. Rezervy bankového sektora predstavovali 21,437 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS