ČLÁNOK
Za dva dni vyplatil fond takmer 32% vkladov Dopravnej banky
16. augusta 2000

Fond ochrany vkladov, ktorý začal 14. augusta vyplácať náhrady za nedostupné vklady klientom Dopravnej banky, a.s., Banská Bystrica, uspokojil za prvé dva dni 29,7 %, resp. 8337 klientov tejto banky. Vyplatil im celkovo 706,332 mil. Sk, teda 31,8 % chránených vkladov. Informoval o tom predseda prezídia FOV Milan Horváth.
Fond ochrany vkladov prostredníctvom Slovenskej sporiteľne vyplatí celkovo náhrady za nedostupné vklady v Dopravnej banke v objeme približne 2,34 mld. Sk, ktoré sú vedené na 38 tis. účtoch. Vyplácanie vkladov fyzických osôb vedených na meno do výšky 328 200 Sk na jeden účet, za ktoré fond ručí podľa zákona o ochrane vkladov, skončí najneskôr do 18. októbra 2000.
Na vyplácanie náhrad použije fond prostriedky z úveru, ktorý mu poskytne Národná banka Slovenska za rovnakých podmienok ako v prípade Slovenskej kreditnej banky (SKB), keď fond získal úver v objeme 2,97 mld. Sk za úrok 1,5 % p.a. Na výplatu náhrad za nedostupné vklady v DB si bude musieť FOV požičať od NBS zdroje v objeme 2,3 mld. Sk. FOV už vyplatil náhrady za vklady klientov skrachovanej AG banky vo výške viac než 1,7 mld. Sk a klientom SKB viac ako 4,152 mld. Sk.
NBS vyhlásila DB za neschopnú vyplácať vklady 18. júla tohto roka. Centrálna banka uvalila nútenú správu na Dopravnú banku 1. júla tohto roka po tom, čo predstavenstvo banky oznámilo svoju abdikáciu a akcionári nedokázali nájsť prijateľného investora, ktorý by dodal banke potrebný kapitál.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS