ČLÁNOK
Za deväť mesiacov tohto roka vyprodukovala akciová spoločnosť Smrečina Holding výnosy vo výške 365,8 mil. Sk.
6. novembra 1997

Za deväť mesiacov tohto roka vyprodukovala akciová spoločnosť Smrečina Holding výnosy vo výške 365,8 mil. Sk. Do konca roka plánuje dosiahnuť približne 500 mil. Sk výnosov. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Peter Zahradník. Z vyrobených výrobkov od začiatku roka spoločnosť vyviezla 62,9%, čo predstavuje hodnotu 204,1 mil. Sk. Objem exportu sústavne narastá, keď len za obdobie samotného 3. štvrťroka bol exportovaný objem 74,1 mil. Sk aj napriek dovolenkovým mesiacom. Najväčšia časť exportu smeruje na trhy Nemecka (30%) a Švajčiarska (30%), ďalej nasledujú Anglicko (15%) a Dánsko (15%) a ostatné štáty (10%). Kľúčovým problémom spoločnosti je podľa P. Zahradníka nedostatok zdrojov drevnej suroviny – ihličnatej guľatiny, ďalším problémom je dovozná prirážka a zdražovanie vstupov energií a palív, čo spôsobuje tlak na utlmenie nákladov v oblasti výrobnej spotreby. Výrobné kapacity firmy sú v súčasnosti využité len približne na 70%, aj keď drevná surovina sa využije komplexne, 90% na technologické a 10% na energetické účely. Zhodnotenie suroviny oproti vyvezenej guľatine je 2 až 4-násobné. V týchto dňoch má spoločnosť rozpracované výrobné inovácie podľa požiadaviek tuzemského a zahraničného trhu, ktoré chce postupne realizovať v nasledujúcom roku. V oblasti zhospodárnenia výroby plánuje spoločnosť v budúcom roku investovať 30 mil. Sk na zníženie nákladov energetického hospodárstva. Smrečina Holding, a.s., začala vykonávať výrobnú činnosť od 1. januára 1997. V súčasnosti zamestnáva 700 pracovníkov. Produkuje výrobky, ktoré sú realizované na trhoch pre nábytkárske a stavebné firmy v tuzemsku a zahraničí. Časť produkcie smeruje aj pre malospotrebiteľský sektor. Za prvých deväť mesiacov tohto roka mali finálne výrobky z aglomerovaného dreva na komoditnej skladbe odbytovaných výrobkov podiel 58,5%, piliarske výrobky vrátane druhovýroby 27,4%, zápalky 13,1% a ostatné výrobky 1%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS