ČLÁNOK
Za deväť mesiacov tohto roka dosiahla akciová spoločnosť Slovnaft Bratislava zisk pred zdanením vo výške 1,775 mld. Sk pri výnosoch 26,3 mld. Sk
5. novembra 1998

Za deväť mesiacov tohto roka dosiahla akciová spoločnosť Slovnaft Bratislava zisk pred zdanením vo výške 1,775 mld. Sk pri výnosoch 26,3 mld. Sk. Zisk je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižší o 478 mil. Sk najmä v dôsledku dlhodobo pretrvávajúcej nízkej ceny ropy a neustáleho poklesu cien rafinérskych výrobkov, petrochemických výrobkov a plastov. Tvorbu zisku nepriaznivo ovplyvnili aj kurzové rozdiely. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti Ľubomír Žitňan. Slovnaft spracoval za deväť mesiacov 4,1 mil. ton ropy, čo je v súlade s podnikateľským plánom. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa spracovanie zvýšilo o 144 tis. ton. Z celkového objemu predaja 24,2 mld. Sk predstavoval podiel exportu 56,9 %, vývoz do ČR dosiahol 5,2 mld. Sk. Pri miernom poklese nákladovosti sa zvýšila rentabilita oproti minulému roku indexom 1,069 a dosiahla 7,22 %. V porovnaní s trištvrterokom 1997 spoločnosť eviduje zvýšený predaj autobenzínov do tuzemska aj do ČR a motorovej nafty do ČR a ďalších krajín. Stúpol tiež predaj glykolov, polyetylénu, polypropylénu a vykurovacích olejov. Na investície vynaložil Slovnaft vyše 6 mld. Sk. Od marca 1998 je v prevádzke jeden z najvýznamnejších rozvojových projektov -Reforming s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora. Na budovanom technologickom komplexe EFPA – Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií – je v súčasnosti hotových 90 % prác. Nábeh komplexu do prevádzky je plánovaný postupne v priebehu 1. polroka 1999.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS