ČLÁNOK
Za desať mesiacov produkcia v priemysle stúpla o 5,9 %
10. decembra 2002

Priemyselná produkcia sa v októbri na medziročnej báze zvýšila o 8,9 %. V ťažbe nerastných surovín sa zvýšila produkcia o 18,4 % a v priemyselnej výrobe o 10,2 %. Po osemmesačnom poklese vyššia ako vlani bola aj vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 0,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe najrýchlejšie rástla produkcia vo výrobe inde neklasifikovanej o 49,2 % a vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 30,2 %. Výrazný prírastok bol aj vo výrobe dopravných prostriedkov a to o 19,7 % a vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív o 18,3 %. Rýchlejšie ako v priemere rástla tiež produkcia vo výrobe výrobkov z gumy a plastov o 11,2 %, v spracovaní kože a výrobe kožených výrobkov o 11,1 %. Najnižší rast bol vo výrobe ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Nižšia ako pred rokom bola produkcia vo výrobe celulózy, papiera, výrobkov z papiera; vydavateľstve a tlači o 8,8 % a v spracovaní dreva a výrobe výrobkov z dreva o 5,1 %.

Z hľadiska sektorov konečného použitia tempo vývoja zrýchľovalo hlavne zvýšenie produkcie vo výrobe investičných prostriedkov o 19,3 % a vo výrobe predmetov dlhodobej spotreby o 13,1 %. Produkcia súvisiaca s energetikou bola medziročne vyššia o 6,8 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 6,2 % a výroba pre medzispotrebu o 4,9 %.

Za desať mesiacov dosiahol medziročný prírastok produkcie priemyslu 5,9 %, z toho v ťažbe nerastných surovín 28,3 % a v priemyselnej výrobe 7,4 %. Vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody klesla o 5,1 %.

Podľa sektorov konečného použitia najvýraznejšie sa zvýšila produkcia vo výrobe predmetov dlhodobej spotreby o 31,1 %. Vo výrobe investičných prostriedkov bol rast o 9,8 %, vo výrobe predmetov krátkodobej spotreby o 7,1 %, vo výrobe pre medzispotrebu o 3,6 % a v produkcii súvisiacej s energetikou o 1,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS