ČLÁNOK
Za 11 mesiacov tohto roka sa oproti porovnateľnému obdobiu roku 1996 zvýšili príjmy akciovej spoločnosti St. Nicolaus, Liptovský Mikuláš za predaj vlastných výrobkov a služieb o 16%.
17. decembra 1997

Vyplýva to z údajov, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytla spoločnosť. V tomto roku sa St. Nicolausu podarilo oživiť výrobu na linke nealkoholických nápojov s firmou Pepsi-Cola. Spoločnosť tak využila voľné kapacity a vytvorila 80 nových pracovných miest. Celkové investície do strojov a príslušných služieb dosiahli 8 mil. USD. V priebehu roka 1997 vzrástli finančné investície spoločnosti zo 4 mil. Sk na viac ako 112 mil. Sk na úkor finančného majetku, ktorý klesol z 52 mil. Sk na 6,5 mil. Sk. K 31. októbru 1997 bola 47,62-percentným akcionárom St. Nicolausu spoločnosť S.V.J., s.r.o., EBONA, a.s. vlastnila 20,41% a IF Karpaty, a.s. 19,87%. St. Nicolaus Liptovský Mikuláš dosiahol za prvý polrok tohto roka zisk pred zdanením 51,087 mil. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje nárast o 22, 669 mil. Sk. Základné imanie spoločnosti k 30. júnu 1997 bolo 463,508 mil. Sk. Prevádzkové výnosy dosiahli 467,382 mil. Sk pri prevádzkových nákladoch 405,636 mil. Sk. Výrobkové portfólio St. Nicolausu tvoria predovšetkým liehoviny, pochutiny, nealkoholické nápoje a ovocné koncentráty. Spoločnosť má na slovenskom trhu dominantné postavenie vo výrobe alkoholických nápojov, horčice a octu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS