ČLÁNOK
Za 11 mesiacov je schodok ŠR 91,25 % z plánu
3. decembra 1997

Rozpočtové príjmy v sledovanom období boli na úrovni 159,142 mld. Sk, výdavky štátneho rozpočtu dosiahli 192,632 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala vedúca samostatného oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Ministerstva financií SR Zuzana Bruteničová. Deficit rozpočtu tak v porovnaní s hodnotou ku koncu októbra 1997 vzrástol o 2,226 mld. Sk, čo zodpovedá približne 6 % celoročne plánovanej úrovne. Nárast schodku v novembri bol nižší, ako októbrový vzrast účtovného deficitu (3,364 mld. Sk). Príjmy štátneho rozpočtu stúpli v novembri o 14,3 mld. Sk a ku koncu mesiaca tak predstavovali 93 % plánovanej výšky pre rok 1997. Výdavky rozpočtu v jedenástom mesiaci stúpli o 16,494 mld. Sk. Ich celoročná úroveň sa tým naplnila na 92,6 %. Zákon o štátnom rozpočte SR predpokladá príjmy 171,1 mld. Sk, výdavky 208 mld. Sk a deficit štátneho rozpočtu vo výške 36,9 mld. Sk. Fiškálny deficit by mal predstavovať 11,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2021

USD 1,204 0,005
CZK 25,903 0,024
GBP 0,864 0,004
HUF 360,230 0,870
CAD 1,504 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS