ČLÁNOK
Z verejných zdrojov išlo na štátne záruky viac ako 50 mld.Sk
19. augusta 2003

Z verejných financií (VF) plynulo cez štátny rozpočet (ŠR) a Fond národného majetku (FNM) na realizáciu štátnych záruk poskytnutých od roku 1996 do konca uplynulého roka spolu 50,683 mld. Sk. V deficite VF sa z toho zohľadnilo 10,638 mld. Sk. O zvyšných 40,046 mld. Sk sa verejný deficit neupravoval a tieto zdroje sa uhrádzali z prostriedkov FNM alebo sa prevzali do štátneho dlhu. Skrytý deficit VF, teda suma, o ktorú vlády v uplynulých rokoch opticky znižovali deficity ŠR poskytovaním nových záruk, tak k ultimu minulého roka dosahoval 9,555 mld. Sk a tvoril 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ako vyplýva z informácie Ministerstva financií SR (MF) o poskytovaní štátnych záruk, skrytý deficit VF, ktorý sa v minulosti nevykazoval, dosiahol najvyššiu hodnotu v roku 1999, kedy predstavoval 16,528 mld. Sk a tvoril 2 % HDP.

MF predpokladá, že v budúcnosti bude potrebných na úhradu poskytnutých štátnych záruk 65,351 mld. Sk. „V prípade poskytovania ďalších štátnych záruk s ohrozenou návratnosťou by samozrejme toto číslo v budúcnosti rýchlo narastalo,“ uvádza MF. V záujme zvýšenia transparentnosti vykazovania štátneho dlhu vláda zahrnula štátne záruky v objeme, pri ktorom predpokladá v budúcnosti realizáciu záruky, priamo do štátneho dlhu. Tým sa dlh štátu k ultimu minulého roka zvýšil o 65 mld. Sk. Rizikové štátne úvery sa budú musieť podľa MF realizovať v plnom objeme z VF.

Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách z minulého roku obmedzil prijímanie nových štátnych záruk len do celkovej sumy istín z úverov so štátnou zárukou splatných v príslušnom rozpočtovom roku. Preto je možné v roku 2003 prevziať štátne záruky maximálne v objeme 6,6 mld. Sk, čo je asi 23 % limitu na rok 2002.

Celkové štátne záruky dosiahli k ultimu minulého roka podľa prepočtov rezortu financií 102,571 mld. Sk. Za rizikové z toho označil rezort viac ako 65 mld. Sk, čo bolo o 12,6 mld. Sk menej ako to bolo ku koncu predchádzajúceho roka. Za rok 2002 pritom štát minul na realizáciu štátnych záruk 22,161 mld. Sk, pričom zo štátneho rozpočtu na to nepoužil žiadne prostriedky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS