ČLÁNOK


,

Z SCP je CDCP
8. septembra 2003

Úrad pre finančný trh vydal rozhodnutie, ktorým udelil spoločnosti Stredisko cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 313 389 76 povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára s obchodným menom Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 313 389 76. Rozhodnutie sa stalo vykonateľným doručením dňa 3. septembra 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS