ČLÁNOK
Z reformy DDP rezort sociálnych vecí nesplnil žiadnu úlohu
3. septembra 2002

Pri reforme systému doplnkového dôchodkového poistenia (DDP) ministerstvo práce a sociálnych vecí nesplnilo ani jednu z úloh, ktorú stanovovala vládou schválená Koncepcia reformy sociálneho poistenia. Koncepcia ministerstvu okrem iného ukladala do októbra 2001 doriešiť vzťahy DDP na daňový systém, prehĺbiť ochranu finančných príspevkov klienta a definitívne zrovnoprávniť možnosti účasti na DDP. Ako dôvod nesplnenia úloh rezort uvádza posunutie termínu pre predloženie návrhu zákona o kapitalizačnom pilieri dôchodkového poistenia. Vyplýva to z informácie o výsledkoch doterajšej realizácie reformy sociálneho poistenia v SR, ktorú vypracovalo rezortné ministerstvo.

Ďalšou z nesplnených úloh rezortu je dopracovanie väzieb DDP na pripravovaný povinný kapitalizačný pilier, čo malo ministerstvo uskutočniť do októbra 2001. Ministerstvo práce a sociálnych vecí takisto nenaplnilo koncepciu reformy pri stanovení nových pravidiel pre udeľovanie licencií doplnkovým dôchodkovým poisťovniam a vytvorení predpokladov pre zapojenie týchto subjektov do systému sociálneho poistenia.

Časový harmonogram reformy sociálneho poistenia ministerstvo nesplnilo ani v prípade predloženia návrhu zákona o sociálnom poistení a návrhu zákona o kapitalizačnom pilieri sociálneho poistenia. Zákon o sociálnom poistení mal parlament schváliť tak, aby mohol byť vydaný v Zbierke zákonov najneskôr v októbri 2001, pričom ustanovenia o nemocenskom poistení mali vstúpiť do praxe od januára 2002 a časti o dôchodkovom poistení od januára 2003. V skutočnosti bol tento zákon publikovaný v Zbierke zákonov až koncom júla tohto roka a v praxi sa začne uplatňovať od júla 2003.

Právna úprava kapitalizačného piliera sociálneho poistenia by mala podľa časového harmonogramu vstúpiť do platnosti v októbri tohto roka a v praxi by sa mala začať uplatňovať od januára 2004. Začiatkom augusta však vládny kabinet schválil iba legislatívny zámer na vypracovanie takétoho zákona, samotný návrh zákona je v súčasnosti iba v štádiu prípravy. Podľa schváleného uznesenia by o ňom mala rokovať až nová vláda, rezort práce a sociálnych vecí pod novým vedením by mal návrh zákona predložiť do konca tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS