ČLÁNOK
Z príjmov za SLSP 4,174 mld. Sk na dlhopisy
5. februára 2001

Z príjmov za privatizáciu majetkového podielu štátu v Slovenskej sporiteľni (SLSP) by malo byť na vyplatenie dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) použitých 4,174 mld. Sk. Na splatenie úverov so štátnou zárukou by sa malo použiť 4,3 mld. Sk a 4,239 mld. Sk by mal FNM použiť na splatenie svojich záväzkov, napríklad na vyplatenie repoobchodov a na výplatu odmeny pre privatizačného poradcu. Zvyšok z celkového výnosu skoro 18 mld. Sk, teda asi 5 mld. Sk, bude ďalej viazaných na krytie skrytých strát. Túto alternatívu odporučila vláde Porada ekonomických ministrov (PEM). Vláda by o definitívnom rozdelení príjmov z privatizácie SLSP mala rozhodnúť na budúci týždeň, informoval podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Ekonomickí ministri vrátili Ministerstvu hospodárstva SR (MH) na dopracovanie návrh zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov. Ministerstvo by malo návrh ešte prediskutovať s úradom pre štátnu pomoc a po dopracovaní opäť predložiť na rokovanie PEM. Zákon by mal stanoviť podmienky, za ktorých sa bude štát spolupodieľať na výstavbe priemyselných parkov. Návrhy na podporu jednotlivých obcí pri výstavbe priemyselných parkov bude predkladať MH na konzultácie s jednotlivými rezortmi, pričom obce by sa mali na nákladoch na zriadenie priemyselného parku podieľať minimálne 30 %.

Porada ekonomických ministrov vrátila na prepracovanie program rozvoja železničných ciest do roku 2010 a návrh financovania investičných akcií. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) by malo spolu s Ministerstvom financií SR kvantifikovať možnú participáciu štátu na investičných akciách aj vzhľadom na možnosť ich financovania z prostriedkov Európskej únie. MDPT by malo prepracovať aj koncepciu modernizácie mobilného parku Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) a Mestskej hromadnej dopravy (MHD). Podľa záverov PEM by nemalo dochádzať k priamej podpore SAD pri nákupe nových autobusov, ale mali by sa plne hradiť výkonmi vo verejnom záujme. Rovnako pri MHD by nákupy mali byť hradené výkonmi vo verejnom záujme.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS