ČLÁNOK
Z predvstupového fondu PHARE môžeme čerpať 275,4 mil. eur
12. decembra 2002

Slovensko malo do polovice októbra vyčlenených pre predvstupový fond PHARE v rámci finančných memoránd na obdobie rokov 1998 až 2001 sumu 275,4 mil. eur. Národný fond z toho od Európskej komisie (EK) prijal na základe žiadostí o finančné prostriedky 172,5 mil. eur, čo predstavuje 62,6 % z celkovej alokovanej čiastky a implementačné agentúry vyčerpali z prijatej sumy približne 120 mil. eur. Uvádza sa to v informácii o čerpaní prostriedkov z európskych fondov, ktorú v stredu vzala na vedomie s pripomienkou vláda SR.

Z programu ISPA prijal národný fond do konca októbra vo forme zálohových a priebežných platieb pre finančné memorandá na roky 2000 až 2002 celkom 21,05 mil. eur. Prvé prostriedky dostal fond v októbri minulého roka. Celková suma vyžiadaných zdrojov pre memorandá ISPA predstavuje 27,47 mil. eur.

Národný fond už dobudoval aj administratívny a právny rámec pre financovanie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka z programu SAPARD. Do konca roka by počet žiadostí o finančnú podporu z tohto fondu mal dosiahnuť 198. V roku 2000 EK vyčlenila Slovensku na program SAPARD 18,6 mil. eur, z čoho bolo k 5. novembru na účte fondu 4,557 mil. eur, a minuloročná finančná dohoda vo výške 19 mil. eur bola podpísaná 11. septembra. Na tento rok nám komisia schválila 19,5 mil. eur, podpísanie dohody sa predpokladá v priebehu budúceho roka.

V roku 2003 by mohlo Slovensko získať z predvstupových fondov Európskej únie (EÚ) zdroje v celkovom objeme 5,9 mld. Sk. Na financovanie projektov v rámci programu ISPA by sme mohli dostať 2,1 mld. Sk, z fondu PHARE 3,1 mld. Sk a na financovanie projektov v rámci programu SAPARD sumu 800 mil. Sk. Na spolufinancovanie projektov by sa malo z budúcoročného štátneho rozpočtu použiť 4,6 mld. Sk, čo je približne na úrovni tohtoročného plánu.

Programy ISPA, SAPARD a PHARE sú nástroje štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie, ktoré pomáhajú kandidátskym krajinám k príprave vstupu do EÚ. Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho spoločenstva, verejného rozpočtu a konečného prijímateľa. Ciele a rozsah aktivít projektov z jednotlivých programov určujú finančné memorandá.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS