ČLÁNOK
Z peňazí EÚ zostáva do konca roka využiť 3,737 mld. eur
17. mája 2015

 Slovensko má z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 využiť do konca roka 2015 podľa stavu koncom apríla ešte 3,737 mld. eur. Je to 32,17 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Ide o peniaze zo záväzkov na roky 2012 a 2013. Štát má v rámci spolufinancovania projektov do konca tohto roka zaplatiť spolu 657,57 mil. eur, čiže 33,4 % zo záväzku zhruba 1,969 mld. eur. Vyplýva to z využívania eurofondov vo všetkých štrnástich operačných programoch.

Ak chce Slovensko využiť všetky finančné prostriedky EÚ, muselo by za osem mesiacov do konca roka vyčerpať priemerne 467,11 mil. eur za mesiac. Spolufinancovanie štátu by malo dosiahnuť mesačne 82,2 mil. eur. Za štyri mesiace tohto roka čerpanie peňazí EÚ dosiahlo 517,51 mil. eur (priemerne za mesiac 129,38 mil. eur) a domáce spolufinancovanie 84,44 mil. eur (mesačne 21,11 mil. eur).

V jedenástich veľkých operačných programoch v Národnom strategickom referenčnom rámci SR treba do konca tohto roka vyčerpať zo zdrojov EÚ 3,705 mld. eur. Z toho zo záväzku na rok 2012 zostáva minúť 403,94 mil. eur (podiel čerpania 75,39 %) a zo záväzku na rok 2013 ďalších 3,301 mld. eur (24,72 %).

Program Doprava má z peňazí EÚ využiť 1,060 mld. eur (len zo záväzku 2013 – podiel čerpania 42,60 %), Životné prostredie 792,99 mil. eur (záväzky 2012 a 2013 – 20,07 %), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 437,63 mil. eur (2012, 2013 – 20,84 %), Výskum a vývoj 374,76 mil. eur (2012, 2013 – 33,85 %), Regionálny operačný program 280,78 mil. eur (2013 – 40,03 %), Informatizácia spoločnosti 256,84 mil. eur (2013 – 8,35 %), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 214,63 mil. eur (2012, 2013 – 54,52 %), Vzdelávanie 176,96 mil. eur (2012, 2013 – 22,82 %), Zdravotníctvo 46,21 mil. eur (2013 – 38,12 %), Technická pomoc 32,19 mil. eur (2012, 2013 – 29,59 %) a Bratislavský kraj 31,7 mil. eur (2012, 2013 – 26,80 %).

V troch malých programoch treba do konca roka z prostriedkov EÚ vyčerpať 32,12 mil. eur zo záväzku na rok 2013. Program Cezhraničná spolupráca SR-ČR má využiť 21,97 mil. eur (miera čerpania záväzku 2013 – 11,87 %), INTERACT II 5,97 mil. eur (2,98 %) a Rybné hospodárstvo 4,19 mil. eur (6,14 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS