ČLÁNOK
Z nových fondov sa vyčerpalo vyše 31 %
17. júla 2012

Čerpanie eurofondov z druhého programového obdobia rokov 2007 až 2013 sa v júni tohto roka zvýšilo oproti máju o 0,91 percentuálneho bodu. Zo sumy 11,498 mld. eur, ktoré má Slovensko z eurofondov k dispozícii v rámci nového programového obdobia, sa ku koncu júna vyčerpalo 3,577 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 31,11 %. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií SR.

V zmysle platnej legislatívy sa ku koncu tohto roka sleduje plnenie voči záväzku roku 2009. Záväzok roku 2009 je pritom podľa rezortu financií u väčšiny operačných programov na národnej úrovni vyčerpaný na 100 %, okrem cieľa 2 operačného programu Výskum a vývoj, kde je čerpanie na úrovni 90,06 %, operačného programu Vzdelávanie s čerpaním 56,53 % a operačného programu Informatizácia spoločnosti s 42,39 % čerpaním.

Záväzok na rok 2010, teda prostriedky, ktoré je možné čerpať do konca roku 2013, je už vyčerpaný pre operačný program Zdravotníctvo, Regionálny operačný program, programy Technická pomoc, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a program Životné prostredie za ERDF a program Doprava za Kohézny fond.

Rezort financií zároveň dodáva, že v polovici mája vládny kabinet rozhodol o realokácii prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov. Z operačného programu Informatizácia spoločnosti sa tak do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast presúva 170 mil. eur, z operačného programu Doprava sa do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast presúva 55 mil. eur a z operačného programu Vzdelávanie sa do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realokuje 70 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS