ČLÁNOK
Z najväčších slovenských bánk podpísala antikorona záruky už aj Tatra banka
15. mája 2020

Už aj Tatra banka podpísala so spoločnosťou Slovak Investment Holding (SIH) dohodu o antikorona záruke. Z tých najväčších bánk bola pritom posledná. Aktuálne je zapojených v tomto programe osem bánk. Ako skonštatoval člen predstavenstva Tatra banky Marcel Kaščák, cieľom spoločnosti je rozšíriť produktovú škálu úverov so zárukami a pomôcť podnikateľom postihnutým pandémiou COVID-19.

SIH antikorona záruka je nový finančný nástroj, ktorý spoločnosť Slovak Investment Holding pripravila s cieľom pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s aktuálnou situáciou. Zvýhodnené úverové financovanie je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Konečné úvery môžu byť tak bezúročné.

Záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom, vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku, až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a i napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Podnikatelia sa so žiadosťami o úver musia obrátiť na jednu z bánk, ktorá sa zapojila do programu SIH antikorona záruka. Banka celý proces administruje, pričom aj kreditné rozhodnutie je v kompetencii banky. Ako prvá podpísala zmluvu s holdingom ešte v polovici apríla Slovenská sporiteľňa. Okrem Slovenskej sporiteľne sa k programu pridali aj VÚB banka, BKS Bank, UniCredit Bank, Oberbank, ČSOB, OTP Banka a aktuálne už aj Tatra banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS