ČLÁNOK
Z krízy na výslnie
28. marca 2003

Ceskú zbrojovku Uherský Brod, a.s., postihla v prvej polovici 90. rokov prudká depresia zbrojného priemyslu. Hrozila redukcia výroby a masové prepúštanie. Na rozdiel od niektorých svetových konkurentov však nový manažment dokázal v posledných rokoch úplne obrátit trend hospodárenia. „Do Uherského Brodu som prišiel z Prahy, aj mnohí další manažéri pochádzajú zvonku. Po oboznámení sa so skutocnostou som si uvedomil nevyhnutnost diverzifikácie výrobných kapacít. Onedlho sme sa dali do toho,“ hovorí generálny riaditel podniku Vladislav Volenec.

V roku 2000 dosiahla konsolidovaná spolocnost Ceská zbrojovka po niekolkých rokoch strát po prvý raz zisk 7 miliónov Kc. V roku 2001 už zisk predstavoval 53 miliónov Kc a v roku 2002 dosiahol 127 miliónov Kc.

Od konca 90. rokov spolocnost úspešne diverzifikuje výrobné kapacity. Okrem rucných palných zbraní vyrába aj komponenty pre automobilový priemysel a leteckú produkciu v podobe odliatkov prevodových skrín, rotacných a nerotacných prevodoviek, ozubených koliesok, pastorkových a drážkových hriadelov. Ide o komponenty s vysokou nárocnostou na presnost a spolahlivost. Firma disponuje zlievárnou, má kapacity na tepelné spracovanie, povrchovú úpravu kovov a výrobu náradia.

Každý rok novinka

Základom je však produkcia zbraní, ktorá tvorí 72 % objemu výroby. Ceská zbrojovka vyrába krátke gulové palné zbrane (pištole), dlhé gulové palné zbrane (lovecké pušky), automatické pechotné zbrane (samopaly), brokovnice a vzduchovky. „Chceme zvyšovat obrat podniku. Máme velký záujem o spoluprácu s vyspelými strojárskymi firmami na Slovensku. V rámci outsourcingu plánujeme preniest výrobu vzduchových pušiek na Slovensko,“ prezrádza V. Volenec

Palné zbrane sú plodom konštruktérskeho umu, ktorého výsledok, vytvorený z ocele a iných materiálov, vtesnali presní mechanici do nepatrného priestoru. Co sa v palnej zbrani odohráva, ako palná zbran funguje, je casto pre majitela zbrane záhadou pripomínajúcou ciernu skrinku. Vieme o nej, ako sa prejavuje, ale nepoznáme obsah jej vnútra.

Bolo zážitkom dozvediet sa o tomto tajomstve z úst renomovaných odborníkov a neskôr vidiet výrobu pištolí a loveckých zbraní na vlastné oci. A nielen to: kto mal chut, mohol si kvalitu zbraní z Uherského Brodu vyskúšat strelbou v skúšobnej strelnici.

Jednotlivé prevádzky Ceskej zbrojovky s CNC obrábacími strojmi, ktoré pracujú s presnostou na tisícinu milimetra, umožnujú konštrukciu pištolí a loveckých pušiek svetovej úrovne. Všade cistota, poriadok, každý na svojom mieste.

„V záujme zlepšovania kvality výroby manažment Ceskej zbrojovky investuje znacné financné prostriedky na nákup špickovej technológie, najmä numericky riadených obrábacích strojov a výpoctovej techniky,“ vysvetluje obchodný riaditel Jan Maroušek. Vdaka tomu môže podnik rýchlo reagovat na potreby trhu vývojom nových výrobkov s ustavicne sa zlepšujúcimi parametrami. Firma preto každorocne prichádza na trh s novými výrobkami. Okrem spokojnosti zákazníkov, núti svetovú konkurenciu k zvýšenej aktivite.

Husársky kúsok

V západoeurópskych krajinách sa uskutocnilo niekolko vln predaja strelných zbraní. V prvom rade išlo o boom loveckých a športových palných zbraní. Onedlho nan nadviazal nebývalý záujem o krátke palné zbrane – pištole a revolvery. Potom nasledoval rozmach predaja replík-napodobenín historických palných zbraní, najmä perkusných revolverov. V súcasnosti zachvátila Západ nová vášen: strelba z kuší a starých vojenských opakovaciek.

Každý vie, že loveckú palnú zbran si v bývalom Ceskoslovensku mohol kúpit iba clen polovníckeho zväzu. Vlastnú športovú palnú zbran si dokázali obstarat aj niektorí športoví strelci dosahujúci urcitú výkonnostnú triedu. Ale pištol alebo revolver mohol vlastnit málokto. Ceská republika a Slovensko dnes v tomto smere dohánajú Európu i zámorie obdivuhodným tempom. Jediné, v com dnes oba štáty majú oneskorenie, je strelba z vojenských opakovaciek.

Vdaka neutíchajúcemu záujmu o kvalitné rucné palné zbrane je dnes Ceská zbrojovka významným svetovým exportérom. Zbrane tohto druhu vyváža do 82 krajín sveta. Najväcší podiel na tržbách z exportu patrí Európe (42 %), na druhom mieste je Amerika (39 %), nasleduje Ázia

(12 %). Zvyšok predstavujú krajiny Afriky a Oceánie.

Ceskej zbrojovke sa podaril husársky kúsok. Svojimi výrobkami prenikla na mimoriadne kvalitný a vysoko konkurencný trh USA. V januári 1997 vznikla v meste Oakhurst California v štáte Nevada dcérska spolocnost CZ – USA. Odvtedy každorocne tržby rastú. V roku 2002 dosiahli tržby 9 mil. USD. Manažment sa preto rozhodol premiestnit sídlo spolocnosti do dopravne a obchodne dostupnejšieho mesta Kansas City. Nie div, že najväcší podiel na tržbách z exportu Ceskej zbrojovky majú z hladiska jednotlivých krajín Spojené štáty (24 %) s vysokým náskokom pred druhým Nemeckom (7 %) a Velkou Britániou (6 %). Ceská zbrojovka dnes nezadržatelne smeruje medzi piatich najvýznamnejších svetových výrobcov rucných palných zbraní.

Kvalita pre políciu

Ceská zbrojovka plánuje zvýšenie exportu na Slovensko. Slovenskej polícii, ktorá naliehavo potrebuje výmenu služobných zbraní, ponúka vysoko úcinné pištole CZ 75 D Compact kalibru 9 mm Luger. Vyvinula ich v polovici 90. rokov ako nový typ pištole na služobné použitie. Východiskovým bodom bol osvedcený model CZ 75, ktorý sa stal jednou z najkopírovanejších pištolí na svete. V roku 2001 si práve túto zbran vybrala na prezbrojenie Polícia Ceskej republiky. Pištole z Ceskej zbrojovky nachádzajú široké uplatnenie nielen na ceskom trhu, ale aj v zahranicí. V roku 2002 kúpila velkú sériu tejto služobnej pištole egyptská polícia. Na Slovensku si prvé dodávky pištole CZ 75 D prevzal Zbor väzenskej a justicnej stráže, ozbrojené zložky Colného riaditelstva, Železnicná polícia a Slovenská informacná služba.

Pištol CZ 75 D Compact vyrobili ceskí odborníci špeciálne pre potreby polície. Konštruktéri zabezpecili maximálnu pádovú bezpecnost zbrane. Výrobca dnes garantuje, že k samovolnému výstrelu zo zbrane nedôjde ani pri páde z výšky troch metrov. „Pred podpisom kontraktu na dodávku 46-tisíc kusov pištolí pre Políciu Ceskej republiky sme vykonali množstvo najnárocnejších skúšok, s akými som sa pri výberových konaniach ešte nestretol. Pocas jednej z nich v roku 2001 sme s piatimi nabitými pištolami simulovali 50 pádov z výšky troch metrov na betónovú podlahu. Ani v jednom prípade nedošlo k výstrelu,“ konštatuje J. Maroušek.

Ceská zbrojovka má dnes stabilizované vlastnícke vztahy. Firme sa darí, o com svedcí rast tržieb a zisku. Pokracuje expanzia na trhu USA. Zásluhou moderného, presne cieleného marketingu nastala koncentrácia a modernizácia výroby. Výsledkom je rast kvality výrobkov zbrojovky, vzostup produktivity práce a zvyšovanie objemu dodávok aj pre ozbrojené zložky.

Vo firme pracuje 1 867 zamestnancov s priemernou mzdou 15 510 Kc. Na tržbách spolocnosti sa najväcšou castou podiela predaj zbraní. Od roku 1999 tržby Ceskej zbrojovky pravidelne prekracujú jednu miliardu Kc.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS