ČLÁNOK
Z EÚ je potrebné do konca roka 2015 využiť 5,273 mld. eur
18. júna 2014

Slovensko má z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 využiť do konca roka 2015 celkovo ešte vyše 5,273 mld. eur, čo je 45,39 % z celkovej alokovanej sumy viac ako 11,618 mld. eur. Ide o peniaze zo záväzkov na roky 2011 až 2013. Štát má v rámci spolufinancovania projektov do konca budúceho roka z vlastných prostriedkov zaplatiť spolu 909,11 mil. eur, čiže 46,19 % zo záväzku 1,968 mld. eur. Vyplýva to z výsledkov využívania eurofondov vo všetkých štrnástich operačných programoch ku koncu mája.

Do konca roka 2014 musí SR využiť zo zdrojov EÚ minimálne 215,53 mil. eur v siedmich programoch. V štyroch z jedenástich hlavných programoch je potrebné zo záväzku roka 2011 minúť do konca tohto roka ešte 201,67 mil. eur. Podiel čerpania tohto záväzku dosiahol celkovo 87,11 %. Program Informatizácia spoločnosti má do konca terajšieho roka vyčerpať 109,61 mil. eur (čerpanie záväzku 2011 na úrovni 29,25 %), Vzdelávanie 74,28 mil. eur (23,10 %), Výskum a vývoj 17,67 mil. eur (90,63 %) a Bratislavský kraj 110,73 tis. eur (99,36 %). V troch malých programoch je potrebné zo záväzku roka 2012 použiť do konca tohto roka 13,86 mil. eur. Z toho v programe Cezhraničná spolupráca SR-ČR 6,71 mil. eur (57,05 %), INTERACT II 5,91 mil. eur (8,88 %) a Rybné hospodárstvo 1,24 mil. eur (36,97 %).

Z európskych peňazí je potrebné zo záväzkov rokov 2012 a 2013 do konca roku 2015 využiť vo všetkých štrnástich programoch 5,058 mld. eur. Zo záväzku na rok 2012 pre veľké programy, ktorý sa využíval ku koncu mája na 38,71 %, je nutné do záveru budúceho roka minúť v ôsmich programoch 977,57 mil. eur. Zo záväzku roka 2013 treba vo všetkých programoch vyčerpať zo zdrojov EÚ 4,080 mld. eur. Miera čerpania tohto záväzku vo veľkých programoch, v ktorých je potrebné použiť 4,045 mld. eur, dosiahla 9,69 %. Z vlaňajšieho záväzku využili časť europeňazí iba programy Zdravotníctvo (57,23 %), Doprava (17,70 %) a Regionálny operačný program (10,16 %). V troch malých programoch, kde zo záväzku na rok 2013 zostáva minúť do konca budúceho roka 35,54 mil. eur, sa nevyčerpalo stále nič.

SR do konca roka 2012 nevyčerpala z EÚ 1,975 mil. eur, z toho v programe Vzdelávanie 1,864 mil. eur a v programe Rybné hospodárstvo 111,6 tis. eur. Nevyužitých zostalo aj 13,822 mil. eur, ktoré bolo potrebné minúť do konca roka 2013. Z tejto sumy pripadlo na Vzdelávanie 13,709 mil. eur a na Rybné hospodárstvo 112,96 tis. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS