ČLÁNOK
Z DPH smerovalo za osem mesiacov do rozpočtu 51,45 mld. Sk
11. septembra 2003

Daňové úrady vybrali za prvých osem mesiacov tohto roka na dani z pridanej hodnoty (DPH) o 23,205 mld. Sk menej, ako boli uplatnené nároky na odpočet dane. Daňová správa totiž do konca augusta vybrala na DPH do štátneho rozpočtu 45,38 mld. Sk, pričom podnikateľské subjekty si uplatnili nárok na odpočet tejto dane v objeme 68,586 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Daňového riaditeľstva SR Robert Merva.

Colnice vybrali do konca ôsmeho mesiaca na DPH do štátneho rozpočtu 74,655 mld. Sk. Daňové úrady a colnice tak z tejto dane spolu odviedli do rozpočtu štátu do konca augusta 51,45 mld. Sk, čo je približne o 14,816 mld. Sk menej, ako rozpočtovalo ministerstvo financií. Osemmesačný výber DPH predstavuje len 51,76 % celoročnej rozpočtovanej úrovne. Minister financií Ivan Mikloš ešte začiatkom apríla pripustil, že príjmy tohtoročného štátneho rozpočtu z DPH sú nadhodnotené.

Od januára sa zmenili podmienky odpočítania DPH na vstupe aj systém vrátenia nadmerného odpočtu tejto dane. Nadmerný odpočet dane, ktorý vznikol platiteľovi DPH vtedy, ak suma odpočítateľnej dane na vstupe prevyšovala celkovú splatnú daň na výstupe, sa uspokojoval z jeho vlastnej daňovej povinnosti do 5 rokov. Len vo vybraných prípadoch refundoval daňový úrad nadmerný odpočet do 30 dní od podania daňového priznania. Systém odpočtov DPH je už však od júla menej prísny, od kedy sa zrušila 5-ročná lehota na vrátenie odpočtov. Daňové úrady podnikateľom vracajú uplatnené neodpočítané nadmerné odpočty po uplynutí šiestich mesiacov od zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikli. Od budúceho roka by sa mala zrušiť znížená 14-percentná sadzba DPH a bude sa používať len jedna 19-percentná sadzba tejto dane.

V uplynulom roku vybrali daňové úrady na DPH o 36,153 mld. Sk menej, ako boli uplatnené nároky na odpočet dane. Výber dane totiž dosiahol 64,94 mld. Sk a podnikatelia si uplatnili nárok na odpočet 101,096 mld. Sk. Colnice vybrali vlani na DPH do štátneho rozpočtu 118,394 mld. Sk. Daňové úrady a colnice tak z tejto dane spolu odviedli do rozpočtu štátu ku koncu roka 82,241 mld. Sk, čo bolo o 241 mil. Sk viac, ako sa očakávalo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS