ČLÁNOK
Z daní sa dá žiť aj dobre, veľmi dobre
20. júla 2004

Európska únia nie je preduchovnelá víla, ktorej k životu stačí idea a trocha vody. Spoločenstvo má hymnu, vlajku, menu, chystá si ústavu…čo by tak ešte potreboval štát, ktorý o sebe hovorí, že nie je štát? Odpoveď sa ponúka sama: dane, lebo z daní sa dá žiť.

Európska komisia dala členským krajinám neodolateľnú ponuku. Majú sa zamyslieť nad tým, čo môžu urobiť, aby bruselská administratíva nebola ošumelou pisárňou, ale dôstojným hlavným úradom kontinentu. Niežeby členovia neplatili, ale dôstojnosti nepristane skromnosť, radšej má elegantnú okázalosť.

Doteraz platili členské krajiny do rozpočtu únie príspevky, ktoré závisia od výkonnosti národnej ekonomiky, teda od veľkosti hrubého domáceho produktu. Pokladňu takto napĺňajú z asi troch štrtín, zvyšok odvedú z ciel a časti dane z pridanej hodnoty. Spôsobu doterajšieho financovania únie sa dala vyčítať existencia, ale aspoň bol neutrálny. Európa dostáva zhruba toľko, koľko si zaslúži. Zjavne však potrebuje viac, ako skoro všetci aj únia dokáže minúť akékoľvek množstvo peňazí.

Originanlita nápadu vyberať európsku daň má rovnakú hodnotu ako stavebné rozmary monarchov. Stavali hrady a kopali priekopy aj preto, že iba chceli.

Demokracia nadobudla v podaní Európskej komisie priam obludné rozmery, keď ponúkla až tri možnosti. Členovia únie môžu platiť daň z motorových palív. Hrozba, že od Pobaltia až po Írsko sa cesty prehustia bicyklami, je príliš malá na to, aby energetická daň nenaplnila rozpočet únie. Druhou možnosťou je daň z pridanej hodnoty. V tomto prípade je zárukou úspechu najmä to, že skoro nik nevie čo vlastne daň z pridanej hodnoty je. Zlé jazyky hovoria, že taká komplikovaná a nezrozumiteľná vec mohla vzniknúť iba vo Francúzsku, teda je naozaj európska. Na výber dala komisia aj príspevok plynúci z korporátnych daní, teda daní ktoré produkujú podniky. Je to jedinečný spôsob, ako dať najavo, že nik by nemal mať dane nižšie ako Nemecko.

Slovenský podiel na európskom rozpočte je teraz asi 0,25 percenta. Energetická daň by ho zvýšila takmer trojnásobne. Je skoro isté, že menej by neplatil nik. Na to, že Európska únia vehementne presviedča, že nie je štátom, potrebuje naozaj dosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS