ČLÁNOK
WIIW očakáva spomalenie rastu v krajinách strednmej a východnej Európy
15. februára 2001

Viedenský inštitút pre hospodárske štúdie (WIIW) očakáva v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) spomalenie konjunktúry. WIIW predpovedá v týchto štátoch v roku 2001 rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 3 %. Miera nezamestnanosti vykazuje v týchto krajinách naďalej stúpajúcu tendenciu, rast priemyselnej výroby sa v porovnaní s uplynulým rokom spomalí. Na prezentácii štúdie WIIW to povedal Peter Havlik.

Slovensku sa podľa WIIW podarilo prekonať krízu z rokov 1998 a 1999 a môže sa aj napriek stabilizačnému programu vlády vyhnúť recesii. Pre tento a budúci rok očakáva WIIW s miernym zrýchlením hospodárskeho rastu z minuloročných zhruba 2 % na 3 %, resp. až na 4-percentnú úroveň.

WIIW očakáva výraznejšie spomalenie hospodárskeho rastu v Poľsku na 2 %. V uplynulom roku vzrástla poľská ekonomika o 4 %, čo bolo menej oproti očakávaniam. Kým deficit bežného účtu platobnej bilancie nepredstavuje zatiaľ takmer v žiadnej krajine SVE bezprostredné nebezpečenstvo, pre Poľsko s deficitom na úrovni 6 % a s rastúcou tendenciou sa môže stať výrazným problémom. Aj vývoj výmenného kurzu smerujúci k reálnemu nadhodnoteniu zlotého je veľmi výrazný a zaťažuje tak poľský zahraničný obchod. WIIW vidí dôvody tohto vývoja predovšetkým v zlom kurzovom režime a vysokých reálnych úrokových sadzbách.

Maďarsko si udrží naďalej silnú pozíciu s rastom HDP na úrovni 5 %. Miera nezamestnanosti dosiahla v uplynulom roku 8,7 %. Spomedzi reformných krajín malo Maďarsko ako jediné mieru nezamestnanosti pod 10 %. V nasledujúcich dvoch rokoch poklesne podľa WIIW maďarská miera nezamestnanosti miere na 8,5 %. Deficit bežného účtu platobnej bilancie vzrastie podľa prognózy inštitútu v tomto roku z 3,7 % na 4,4 % HDP.

ČR sa podarilo recesiu prekonať. Hospodársky rast bude priemerný, v tomto roku však napriek tomu dosiahne 3 %. Ale aj v ČR môže nastať problém s reálnym nadhodnotením meny. Slovinsko je podľa WIIW neustále rastúcou krajinou a na nadchádzajúce dva roky predpokladá inštitút rast HDP na úrovni 4 až 5 %.

Napriek dobrej konjunkturálnej situácii je politická situácia v Bulharsku relatívne neistá a mohla by ohroziť hospodársky vývoj v nasledujúcich dvoch rokoch. V tomto roku vzrastie hospodárstvo Bulharska podľa WIIW o 3 %, v budúcom sa však hospodársky rast opäť spomalí na 1 %. P. Havlik očakáva podobný vývoj aj v Chorvátsku. Vzhľadom na vysoké ceny na energetických trhoch a podhodnotenú ruskú menu, vzrástlo v roku 2000 hospodárstvo Ruska veľmi výrazne. V tomto a budúcom roku však WIIW očakáva spomalenie ruského hospodárskeho rastu.

WIIW predpokladá, že HDP na obyvateľa by mal rásť v kandidátskych krajinách od uplynulého roku o 2 % rýchlejšie, ako je priemer členských krajín EÚ. Pri takejto východiskovej pozícii by však len Slovinsko dosiahlo priemer EÚ, a to až v roku 2015. ČR by sa dostala na 80 %, Maďarsko na 75 % priemeru HDP na obyvateľa v únii. Všetky ostatné krajiny budú aj po 15 rokoch hlboko pod priemernom Európskej únie.

Všetky hospodársky pokročilé reformné krajiny, respektíve kandidátske krajiny, sú už výrazne integrované do európskeho trhu. Export do Európskej únie sa podľa WIIW podieľa na celkovom vývoze krajín SVE v priemere 60 až 70 percentami, čo na druhej strane poukazuje na výraznú závislosť týchto krajín od únie. Obchodná bilancia však predstavuje problémy podľa P. Havlika len v Poľsku. Napriek tomu sú podľa WIIW kandidátske krajiny na nadchádzajúci vstup do únie dobre pripravené. Veľké deficity však zaznamenal P. Havlik aj v reformách Európskej únie. Summit v Nice priniesol pre kandidátske krajiny povzbudivé výsledky, skôr ako v rokoch 2004 – 2005 sa však rozširovanie nedá očakávať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS