ČLÁNOK
WIIW očakáva pre Maďarsko rast hospodárstva o 5 %
9. januára 2001

Hospodárstvo Maďarska, ktoré od roku 1995 neustále rastie, bude aj v budúcich rokoch pokračovať v tomto trende. Viedenský inštitút pre medzinárodné hospodárske porovnania (WIIW) očakáva v období od 2001 do 2004 priemerný ročný rast hospodárstva o 5 %. Minuloročný nárast hrubého domáceho produktu (HDP) odhaduje WIIW na 5,5 %. WIIW predpokladá, že Maďarsko vstúpi do Európskej únie v roku 2005.

Maďarský priemysel sa podľa WIIW od polovice deväťdesiatych rokov výrazne zmodernizoval, čo sa v prvom rade dramaticky odrazilo na zložení priemyselnej produkcie a exportu. K modernizácii maďarského priemyslu výraznou mierou prispeli zahraničné investície.

Výrazný vplyv na strednodobý hospodársky rast budú mať voľby v roku 2002 ako aj intenzívne prípravy na vstup do Európskej únie.

Súkromná spotreba vzrastie podľa štúdie WIIW v tomto roku o 5,5 %, v roku 2002 a 2003 o 4,5 % a v roku 2004 o 4 %. Verejná spotreba vzrastie v celom období o 3 %. Podľa štúdie WIIW vzrastie export Maďarska v tomto roku o 12,5 % a v nasledujúcich rokoch sa postupne zníži na 11 %. Deficit bežného účtu platobnej bilancie vzrástol podľa WIIW v minulom roku na 3,9 % HDP a do roku 2004 vzrastie na 5,7 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS