ČLÁNOK
WIIW očakáva nárast hospodárstva kandidátskych krajín EÚ
9. júla 2001

Viedenský inštitút pre hospodárske štúdie (WIIW) očakáva rast ekonomík kandidátskych krajín na dobrej úrovni. Do polroka sa ešte v týchto krajinách neprejavili dôsledky celosvetového oslabenia konjunktúry, aj keď sa z dlhodobého hľadiska nedá vylúčiť možný dopad na ich ekonomiku. Pre rok 2001 očakáva WIIW pre Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a ČR reálny nárast hrubého domáceho produktu na úrovni 3 % a v budúcom roku 4,1 %

Prognóza pre päť krajín strednej Európy je výrazne vyššia, ako očakávania Európskej únie. Pre sedem ďalších krajín strednej a východnej Európy (SVE) vrátane Rumunska a Bulharska očakáva WIIW rast HDP na úrovni 3,3 % v tomto roku. V budúcom roku by mal rast zrýchliť na 3,7 %.

Hospodársky rast sa v budúcich rokoch vo väčšine kandidátskych krajín upevní. Predbežné spomalenie očakáva WIIW len v Poľsku, kde predpokladá iba 2-percentný tohtoročný rast HDP. V budúcom roku však očakáva inštitút rast poľskej ekonomiky opäť na úrovni 4 %.

Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka zaznamenal WIIW vo všetkých krajinách výrazný domáci dopyt. Spomalenie rastu domáceho dopytu zaznamenal WIIW len v Poľsku a v Rusku, čo je podľa viedenského inštitútu dôsledkom vysokých úrokových sadzieb a zhodnocovaním meny.

Inflácia je vo všetkých krajinách pod kontrolou. V rámci prvej päťčlennej skupiny krajín SVE očakáva WIIW nárast spotrebiteľských cien na úrovni 8 až 9 %, len ČR dosahuje nižšiu mieru inflácie na úrovni 4,4 %. V budúcom roku očakáva WIIW pokles miery inflácie v priemere na 6 % a v ČR na 3,5 %.

Najväčší problém vidí WIIW predovšetkým v rastúcej nezamestnanosti, ktorá sa stáva vážnym problémom predovšetkým v Poľsku, na Slovensku a na celom Balkáne. WIIW očakáva, že tohtoročná miera nezamestnanosti stúpne v Poľsku na 16,5 % a v budúcom roku na 17,5 %. Na Slovensku predpokladá WIIW tohtoročnú mieru nezamestnanosti na úrovni 18 % a v budúcom roku mierny pokles na 17 %. Výraznú mieru nezamestnanosti na úrovni 30 % očakáva WIIW v Juhoslávii a Macedónsku, pričom v budúcom roku by mohla miera nezamestnanosti ešte vzrásť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS