ČLÁNOK
Wifo očakáva oslabenie konjunktúry v priemyselných štátoch
27. júla 2001

Výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb v USA a v eurozóne na prelome rokov 1999/2000 ako aj enormný nárast cien ropy od konca roka 1999 a pokles kurzov akcií začiatkom uplynulého roka viedli k oslabeniu konjunktúry v priemyselných krajinách. Vo svojej najnovšej správe o vývoji konjunktúry to píše Rakúsky inštitút pre ekonomický výskum Wifo. Z toho dôvodu reviduje Wifo aj svoje najnovšie prognózy a na obdobie od roku 2000 do 2005 predpokladá priemerný hospodársky rast na úrovni 2,3 %. Hospodársky rast tak bude v priemere slabší ako v období od 1995 do 2000, kedy zaznamenal hodnotu 2,9 %.

Wifo nepredpokladá, že hospodárstvo USA by mohlo poklesnúť až do recesie. Pre ekonomiku USA očakáva Wifo rast na úrovni 1,5 %, ktorý sa v priebehu sledovaného obdobia zvýši na 3,5 %. Do roku 2005 vzrastie ekonomika USA v priemere o 2,7 % ročne.

Vzhľadom na tlmený domáci dopyt a slabý rast exportu očakáva Wifo pre Európsku úniu rast ekonomiky na úrovni 1,7 %. Prognóza Wifo predpokladá, že rast ekonomiky dosiahne v budúcom roku 2,1 %, v roku 2003 2,5 % a v rokoch 2004 a 2005 až 3 %. V období od 2001 do 2005 vzrastie ekonomika EÚ v priemere o 2,5 % ročne.

Hospodárstvo Japonska sa podľa aktuálnej prognózy Wifo spamätá len pomaly a do roku 2005 vzrastie v priemere len o 1,3 % ročne. Okrem štrukturálnych problémov vo finančnom sektore zabraňujú deflačné tendencie stimulácii dopytu spoločností a domácností.

Vo svojej prognóze o vývoji cien ropy predpokladá Wifo mierny pokles cien v budúcom roku a následne nárast cien ropy nad 26 USD za barel. Hlavným dôvodom je podľa Wifo predovšetkým ťažobná disciplína členských krajín ropného kartelu OPEC a efektívnejšia spolupráca s ostatnými producentmi ropy.

Pokles výmenného kurzu USD a oživenie svetovej konjunktúry od roku 2002 vyústia do nárastu dolárových cien priemyselných tovarov. Wifo očakáva do roku 2005 celkový nárast svetových obchodných cien o 2,9 % ročne.

Export priemyselných krajín vzrastie do roku 2005 o 6,2 % ročne, export ropy vzrastie v sledovanom období o 4 % ročne. Export ostatných rozvojových krajín vzrastie podľa prognózy Wifo o 9,1 % ročne. Objem celosvetového obchodu vzrastie do roku 2005 podľa Wifo o 6,9 % ročne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS