ČLÁNOK
WFG bude vlastniť 40 % akcií Nafty
6. februára 2001

Nemecká spoločnosť Westfälische Ferngas (WFG) AG, Dortmund získala vo verejnom prísľube skončenom v utorok 10,9 % akcií Nafty Gbely, a.s.. Ako agentúru SITA informoval Ivan Matušek zo Slávie Capital, prostredníctvom ktorej bol prísľub vyhlásený, vysporiada Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) celú transakciu do 13. februára. Podiel WFG na 3,231-miliardovom základnom imaní Nafty tak dosiahne 40 %.

WFG získala hneď prvý deň po 8. januára vyhlásenom verejnom prísľube pri cene 1 444 Sk zamýšľaných 5 % akciovej spoločnosti Nafta Gbely. Nemecká spoločnosť tak zvýšila svoj podiel v nej z 29,1 % na úroveň 34 %. Konzorcium investičných spoločností vedené J&T Finance Group, a.s., už totiž pred vyhlásením prísľubu rozhodlo, že WFG od neho celkovo získa práve 34 % akcií Nafty.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP), š.p., vlastniaci väčšinových 55,9 % akcií Nafty Gbely, uzavrel s WFG Memorandum o porozumení. Memorandum definuje podmienky, za ktorých nemecká firma ako minoritný akcionár Nafty prevezme svoje práva. Vstup WFG do Nafty je podľa SPP prelomovou investíciou v slovenskej energetike. Do kontraktu s nemeckou spoločnosťou chce podnik zahrnúť tiež dobudovanie zásobníka Gajary – Baden. Keďže okrem nemeckého trhu má WFG najrozsiahlejšie aktivity v Maďarsku. Nemecká spoločnosť považuje výhľadovo za dôležité práve zásobníky vo vlastníctve Nafty. Tá je monopolným skladovateľom zemného plynu v SR.

Predmetom činnosti Westfälische Ferngas sú všetky aktivity skupiny RWE Group súvisiace so zemným plynom. Pri objeme predaja 200 mld. kWh zemného plynu a so skladovacími kapacitami približne 1,3 mld. metrov kubických je WFG druhým najväčším plynárenským podnikom v Nemecku. WFG má potrubný systém na rozvod zemného plynu s dĺžkou 4 600 kilometrov a prevádzkuje rozvodný systém zemného plynu s celkovou dĺžkou 18 tis. kilometrov. Je významným akcionárom v maďarských distribučných spoločnostiach, akcionárom Pražskej plynárenskej spoločnosti a svoje aktivity rozvíja aj v Holandsku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS