ČLÁNOK
Waterlink, Inc. (OTCBB: WLNK)
10. decembra 2001

Waterlink, Inc. je jedným z popredných dodávateľov produktov a systémov, ktoré slúžia na čistenie a úpravu vody a ovzdušia. Vo svojich technológiách využíva predovšetkým adsorpciu (hromadenie látky na povrchu inej látky), kde sa ako adsorbent používa práškové alebo granulované aktívne uhlie. Vo vodárenstve sa aktívne uhlie používa na odstraňovanie zápachu a pachutí v pitnej vode. Zároveň táto technológia umožňuje účinné odbúranie organických látok najmä z odpadových vôd, ktoré obsahujú biologicky ťažko rozložiteľné látky.

Spoločnosť ponúka zákazníkom produkty a postupy podľa individuálnych požiadaviek, alebo komplexné, integrované systémy. Jej veľká sila spočíva predovšetkým v analýze požiadaviek zákazníkov a aplikácii cenovo prístupných systémov. Svoje produkty uvádza na trh priamo, prípadne prostredníctvom nezávislých predajných organizácií, distribútorov a dílerov. Zákaznícke spektrum zahŕňa výrobcov vo všetkých hlavných priemyselných odvetviach, ako sú napr. výroba a spracovanie papiera, petrochémia, chémia, elektronika, výroba polovodičov, farmácia, ťažba a opracovanie kovov, príprava jedál a nápojov, tlačiarenský priemysel. Systémy Waterlink-u sa využívajú predovšetkým na čistenie pitnej a odpadovej vody, úpravu úžitkovej vody, remediáciu podzemnej vody a procesy recyklácie vody, ktoré umožnia jej opätovné použitie.

Produkcia WLNK je rozdelená na dve vetvy, divíziu špeciálnych produktov a divíziu čistenia vody. V júni 1998 Waterlink, Inc. kúpila spoločnosť Barnebey Sucliffe Corporation spolu s jej sesterskými spoločnosťami Sutcliffe Carbons, Ltd. a Sutcliffe Croftshaw, Ltd., ktoré tvoria divíziu špeciálnych produktov. Táto divízia využíva technickú expertízu na produkciu rôznych zmesí vysoko kvalitných aktívnych uhlí. Špecializuje sa na rozdielne adsorpčné systémy a zariadenia, v ktorých naplno využíva výhody súvisiace s technológiou aktívneho uhlia. Je jedným z jeho najskúsenejších výrobcov v Severnej Amerike, ponúka široký výber štandardného uhlia odvodeného z viac ako 100 špeciálne impregnovaných druhov uhlia.

Divízia čistenia vody sa špecializuje na návrhy a výrobu mestských čistiacich systémov. Využíva techniky ako je obrátená osmóza, mikrofiltračné a nanofiltračné membránové technológie. Poskytuje systémy, ktoré produkujú vysoko čistú a pitnú vodu z podzemnej alebo povrchovej vody, poloslanej a morskej vody a obnovujú odpadovú vodu.

Spoločnosť Waterlink vznikla v roku 1994. Má spolu 14 pobočiek Okrem domovských USA je zastúpená aj v Európe. Európska centrála sa nachádza vo Veľkej Británii. Až do septembra jej funkciu plnila švédska pobočka, ktorú Waterlink spolu s nemeckou v tomto mesiaci predala. V priebehu krátkej histórie Waterlink úspešne prešla celkovo 13 akvizíciami, ktorými si zabezpečovala svoj rozvoj.

Vo fiškálnom roku 2000 vzrástli celkové výnosy spoločnosti o 4,7% z 152,4 mil. USD na 159,6 mil. USD. Celkové aktíva poklesli zo 177,8 mil. USD na 131,5 mil. USD ako dôsledok postupného predaja divízie, ktorá sa zoberala biologickým čistením odpadových vôd. Prudký rozvoj spoločnosť zaznamenala hlavne v období 1998/97, kedy celkové výnosy vyskočili až o 160% na 113,5 mil. USD. Rok 1997 bol zároveň posledným, v ktorom bola Waterlink zisková. V nasledujúcich obdobiach došlo k značnému rastu čistej straty, ktorá kulminovala v roku 2000 na úrovni 38,4 mil. USD. Ku koncu tohto roka spoločnosť evidovala 643 zamestnancov. Trhová kapitalizácia sa momentálne nachádza na úrovni 3,24 mil. USD. V januári 2001 cena akcií spoločnosti prudko vyletela až na 1,05 USD. Aktuálne atakuje svoje ročné minimum 0,17 USD. Naďalej relatívne prudký rast čistej straty za deväť mesiacov tohto roka bol sprevádzaný 4%-ným poklesom celkových výnosov. I tieto „nelichotivé“ výsledky prinútili vedenie spoločnosti k naštartovaniu procesu konsolidácie, po ukončení ktorého vedúci predstavitelia očakávajú ročnú úsporu prevádzkových nákladov na úrovni 1,5 mil. USD a skoré dosiahnutie ziskovosti.

Autori sú analytikmi spoločnosti P67 value, s.r.o., Bratislava, ktorá patrí do skupiny Penta Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS