ČLÁNOK


,

Warren Buffett – akciový prorok z americkej Omahy
18. apríla 2001

V dejinách americkej burzy bol 10. marec 2000 vskutku historickým dňom: Hlavný ukazovateľ „novej ekonomiky“ Nasdaq Composite (index okolo 5500 info-technologických účastín) sa vyšplhal na dejinné maximum. V ten istý deň klesla hodnota investičného fondu Warrena Buffetta na niekoľkoročné minimum 41 300 dolárov. V súčasnosti je situácia diametrálne odlišná: Nasdaq Composite sa prepadol o viac ako polovicu a cena jednej akcie spoločnosti Berkshire Hathaway sa vyšvihla o vyše 50% na úroveň nad 60 000 dolárov.

Hviezda vyše 70-ročného „proroka z Omahy“, ako ho nazývajú jeho verní prívrženci, svieti jasnejšie, ako kedykoľvek predtým. Zrazu sa pred jeho akciovou jasnozrivosťou skláňajú aktéri na parkete, burzoví žurnalisti a ekonomickí analytici. Zabudli pritom na opovržlivé tóny, ktorými ho častovali vlani v marci, na vrchole „novoekonomického“ ošiaľu, pod ktorým sa otriasal Wall Street. Vtedy mu mnohí obchodníci s účastinami vyčítali, že stratil schopnosť vystopovať akciové spoločnosťi, ponúkajúce investorom mimoriadne zisky.

Warren Buffet sa však nenechal vyviesť z rovnováhy digitálnym, internetovským omámením burziánskych zmyslov. Železne sa pridržiaval svojich investičných princípov. V kocke: Warren Buffet vloží peniaze iba do tej spoločnosti, ktorej cena na burze je nižšia ako jej „vnútorná hodnota“. Túto možno vyrátať z podstaty príslušneho podniku, teda z jeho substancie (súčtu hodnoty strojov, materiálu, surovín, vyrobených produktov, nemateriálnych statkov a podobne), plus z odhadu výšky budúcich ziskov (znížených, diskontovaných o mieru inflácie), ktorého burzovým stelesnením sú staré-známe, osvedčené ukazovatele, napríklad pomer kurz / zisk alebo dividenda / kurz. „Vnútorná hodnota“ sa však nedá vypočítať, keď je nemožné predpovedať (aspoň s akou-takou istotou) budúci vývin príslušného podniku. Ohľadom info-technologických akcií to v minulosti jednoducho nebolo uskutočniteľné. A vzhľadom na revolučné „novoekonomické“ zmeny, ktoré sú ešte pred nami, je to nerealizovateľné dodnes. Z tohto dôvodu sa Warren Buffett vyhýbal – doteraz vyhýba a naďalej bude vyhýbať – info-technologickým účastinám.

Bershire Hathaway má vo svojom portfóliu výlučne akcie takzvanej „starej ekonomiky“. Dve najväčšie položky sú účastiny Coca-Cola a American Express. Warren Buffet nie je pravda nadšený dlhodobými vyhliadkami akciových investícií. Preto sa aj v posledných rokoch rozlúčil s vkladmi do takých burzových matadorov, akými bezosporu sú spoločnosti McDonald´s, Walt Disney či Freddie Mac.

Druhou stranou mince zvanej Berkshire Hathaway je skutočnosť, že burzová verejnosť síce vníma Buffettov fond ako uzavretú akciovú investičnú spoločnosť. Toto bolo ale oprávnené nanajvýš do polovice 90. rokov. Odvtedy sa Berkshire Hathaway zmenila na gigantický konglomerát s operatívnym ťažiskom v poisťovacom obchode a vedľajšími záujmami v takých priemyselných odvetviach, akým je povedzme nábytkárstvo alebo výroba tehál. Warren Bufet totiž kúpil akcie štvrtej najväčšej svetovej zaisťovne General Re a obrovskej americkej poisťovne Geico. Okrem toho vložil do svojho portfólia účastiny ziskových nábytkárskych firiem a prosperujúcich tehelní. Aktivita v poisťovacom sektore mu – pravda – nepriniesla mnoho šťastia: Straty v tejto oblasti prekročili vlani hranicu 1,5 miliardy mariek. Na kurz akcií Berkshire Hathaway to – zatiaľ – nemalo priveľmi negatívny vplyv. V posledných mesiacoch sa Warren Buffet opäť odhodlal kúpiť akcie (podľa jeho náhľadu) podhodnotených podnikov. Získal účastiny – povedzme – najväčšieho svetového obchodníka s kobercami Shaw Industries.

Warren Buffet je legendárnou postavou americkej burzy. Jeho osobný majetok odhadujú analytikovia na približne 30 miliárd mariek. Medzi jeho koníčkov nepatrí v nijakom prípade zbieranie drahých obrazov či jazdenie na rýchlych autách. Najradšej si dáva na obed alebo večeru jednoduchý hamburger a zapíja ho coca-colou s čerešňovou príchuťou. Dodnes býva v meste Omaha v americkom štáte Nebraska v dome, ktorý kúpil pred 34 rokmi za 31 500 dolárov.

Berkshire Hathaway má burzovú hodnotu okolo 100 miliárd dolárov. Je najväčšou americkou firmou, ktorá nepatrí do prestížneho burzového indexu Standard & Poor´s 500, zahŕňajúceho 500 najdôležitejších amerických akciových spoločností. Najrizikovejším faktorom tohto investičného fondu je – samotný jeho šéf. Warren Buffett má totiž 70 rokov. Aj keď nezamýšľa zavesiť svoje burzové aktivity na príslovečný klinec, predsa len si jeho mnohí fanúšikovia kladú otázku, či jeho nástupca bude mať takú istú šťastnú ruku a chladnokrvný ekonomicko-analytický mozog, ako jeho jeho predochodca: nezabudnuteľný Warren Buffet, nenapodobiteľný burzový mág a nedostižný akciový prorok z Omahy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS