ČLÁNOK
Warburg Pincus chce posilniť postavenie Slovakofarmy na trhu
20. decembra 2001

Naplnenie dohody o spoločnom záujme medzi Warburgom Pincus a spoločnosťou SL Pharma Holding GmbH ako majoritným vlastníkom Slovakofarmy, a.s. Hlohovec, má napomôcť k tomu, aby Léčiva Praha, a.s. a Slovakofarma posilnili svoje postavenie na kľúčových regionálnych trhoch s liečivami. Zdôraznil ešte pri podpise dohody výkonný riaditeľ spoločnosti Warburg Pincus, Nick Lowcock.

Podľa generálneho riaditeľa Slovakofarmy Ondreja Gattnara poskytne koncentrácia zdrojov pre exportné trhy obom firmám možnosť dosiahnuť dôležité postavenie predovšetkým v Poľsku, Rusku a ďalších štátoch SNŠ. Predpokladá to však sústredenie aktivít nielen vo výskume a vývoji, ale aj vo výrobe.

Generálny riaditeľ Léčivy Jiří Michal očakáva, že výsledkom týchto snáh môže byť vytvorenie silnej stredoeurópskej aliancie, ktorá bude schopná ďalej rozvíjať dlhodobé partnerské vzťahy so subjektmi pôsobiacimi v zdravotných systémoch predovšetkým v Českej republiky a na Slovensku.

Americký investor Warburg Pincus LLC kúpi majoritný podiel najvýznamnejšej slovenskej farmaceutickej firmy Slovakofarmy, a.s., Hlohovec. Vplýva to z dohody o spoločnom záujme, ktorú začiatkom decembra podpísali Warburg Pincus a SL Pharma Holding GmbH ako majoritný vlastník Slovakofarmy. Od začiatku decembra americký investor vykonáva v Slovakofarme hĺbkový audit, tzv. due diligence, ktorý by sa mal uzavrieť ku koncu januára.

Americký investičný fond Warburg Pincus investoval viac ako 0,5 mld. USD do šestnástich rôznych európskych firiem, ktoré podnikajú v oblasti zdravotníctva. Je majiteľom tiež 98,5 % akcií českej Léčivy Praha, jednotky na slovenskom a českom farmaceutickom trhu. Predstavitelia a.s. Slovakofarma Hlohovec a Léčiva, a.s., Praha, Česká republika podpísali prvý zmluvný dokument o budúcej spolupráci oboch akciových spoločností v strednej a východnej Európe. Do polovice roku 2002 sa obe spoločnosti majú stať dvoma rovnocennými dcérskymi spoločnosťami s majoritným akciovým podielom amerického investora Warburg Pincus.

Slovakofarma patrí medzi najvýznamnejších výrobcov generických liečiv v strednej i východnej Európe, vyrábajú však aj originálne prípravky. Základné imanie spoločnosti v minulom roku predstavovalo takmer 4,4 mld. Sk a 61 % jej akcií ku koncu minulého roka kontrolovala manažérska firma S. L. Pharma Holding.

Léčiva Praha zaznamenala v minulom roku čistý zisk 800 mil. Sk pri celkových tržbách 5,4 mld. Sk. Približne 65 percent produkcie je určených pre český trh, 23 percent sa exportuje na Slovensko a zvyšok na ďalšie trhy východnej Európy a štátov Európskej únie. Léčiva podobne ako Slovakofarma vyrába najmä generické liečivá, ktoré okrem slovenského a českého trhu distribuuje aj do ostatných krajín strednej a východnej Európy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS