ČLÁNOK
Vzostup hodnoty aktív podielových fondov pokračuje
11. decembra 2000

Trend vzostupu čistej hodnoty aktív (NAV) podielových fondov distribuovaných na Slovensku sa v minulom týždni potvrdil. Pokles hodnoty majetku totiž zaznamenali len dva zahraničné fondy a štyri fondy spravované domácimi spoločnosťami. Do rodiny podielových fondov, ktoré eviduje Asociácia správcovských spoločností (ASS) pribudli tri nové fondy spoločnosti Tatra Asset Management Dolárový dlhopisový otvorený podielový fond (OPF), Európsky akciový OPF a Americký akciový OPF. Spoločnosť tiež premenovala Medzinárodný dlhopisový OPF na Euro dlhopisový OPF a Medzinárodný akciový OPF na Európsky technologický fond. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Najvýraznejší obrat vo vývoji zaznamenal Renta globálny akciový OPF spravovaný spoločnosťou J&T Asset Management. V minulom týždni vzrástla hodnota jeho čistej hodnoty aktív o 5,79 %. V predchádzajúcom týždni narástla len o 0,79 %, v týždňoch pred tým naopak klesala. Na jednu korunu vloženú do tohto fondu pripadá 0,813 Sk majetku. Významnejšie nárasty aktív zaznamenali aj fondy spoločnosti Veritas SG. Veri-Valeur po prepade v predchádzajúcom týždni nabral stratené hodnoty, keď hodnota jeho čistého majetku vzrástla o 4,37 %. Na jednu korunu investovanú do tohto fondu pripadá 5,3602 Sk, čo je naďalej najvyššia hodnota zo všetkých fondov vykazovaných ASS.

Najväčší pokles hodnoty aktív zaznamenali v minulom týždni dva zahraničné fondy. Čistý majetok Wiof US Capital Growth Fund poklesol o 1,9 %, na jednu korunu v tomto fonde však pripadá 1,2855 Sk. Podobnú úroveň majetku na jednu korunu 1,2533 Sk má aj Wiof Global Equity, ktorý poklesol o 1,89 %. Hranicu poklesu 1 % prekročil len jeden domáci fond Dolárový OPF spoločnosti VÚB Asset Management. Čistý majetok tohto fondu na vloženú korunu predstavuje 1,0135 Sk.

Z 21 OPF domácich správcovských spoločností má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 1,018 mld. Sk Korunový dlhopisový OPF spoločnosti Tatra Asset Management. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 930,3 mil. Sk dosahuje Eurofond, ktorý spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV majú pochopiteľne začínajúce fondy Tatra Asset Management. Zahraničné fondy dosahujú ako obvykle väčšiu celkovú čistú hodnotu aktív. Približne 18,918 mld. Sk predstavuje celková NAV fondu Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS