ČLÁNOK
Vznikol základ pre rozpočet na rok 2002
16. mája 2001

Slovenská vláda vzala na vedomie východiská štátneho rozpočtu na budúci rok, ktoré pripravil rezort financií. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej dostanú v rámci nového prístupu k tvorbe rozpočtu správcovia jednotlivých kapitol limitované balíky prostriedkov, o ktorých použití sami rozhodnú. Prioritnou úlohou pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok je dodržanie deficitu verejných financií na úrovni 3,5 % hrubého domáceho produktu.

Prijatie východísk štátneho rozpočtu považuje ministerka financií za najdôležitejšiu fázu v procese zostavovania najdôležitejšieho zákona štátu. Kabinet by sa na východiskách mohol zhodnúť už na budúci týždeň. Stále zostávajú otvorené otázky možného zníženia objemu legislatívne zakotvených povinných výdavkov, znižovania zadlženia Fondu národného majetku, či problematika príjmov Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce. Prijatie samotného rozpočtu očakáva B. Schmögnerová ešte pred letnými dovolenkami.

Ministerstvo financií predbežne plánuje príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu vo výške 200 mld. Sk a výdavky 236,5 mld. Sk. Výška schodku by mala byť 36,5 mld. Sk. Legislatívne povinné, tzv. obligatórne výdavky predpokladá ministerstvo financií v roku 2002 vo výške 164,5 mld. Sk. Výdavky na vlastnú činnosť organizácií medziročne poklesnú o 10 % a budú v objeme 40 mld. Sk. Na priority, ako bytová politika, výstavba diaľnic, či vstup Slovenska do Európskej únie a NATO je zatiaľ určených 32,3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS